เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี #1 รีวิวที่เที่ยวฮังการี ดินแดนม็อดยอรอสาก

เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี ไปกับมุ๊เมี๊ยว วันนี้จะพามาดูที่เที่ยวฮังการี แต่ก่อนอื่นขอแนะนำประเทศฮังการี (Hungary) หรือที่เรียกตัวเองว่า ม็อดยอรอสาก(Magyarorszag) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนกลางไกล้กับสโลวาเกีย, โรมาเนีย, เซอร์เบียร์และออสเตรีย โดยไม่มีส่วนใดติดทะเล ใช้ภาษามอดยอร์เป็นหลักเป็นประเทศที่มีบทบาทด้านการเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญของยุโรป โดยมีเมืองหลวงชื่อเมืองบูดาเปสต์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” เพราะภูมิประเทศที่มีแม่น้ำดานูบกั้นแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฟากฝั่ง

การเดินทางไปเที่ยวฮังการี ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะมีสายการบินที่บินตรงหลายสาย และจากที่นี่หากเรามี Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าเพราะฮังการีเป็นหนึ่งในภาคีของกลุ่ม ข้อตกลงSchengen นักท่องเที่ยวจึงนิยมวางแผนเดินทางด้วยรถยนต์เช่าหรือรถไฟในระหว่างประเทศกลุ่มนี้ เช่น เที่ยวเยอรมัน – เช็ค – สโลวาเกีย – ฮังการี เป็นต้น (ควรศึกษาข้อมูลก่อนวางแผนเพราะบางประเทศในยุโรปและกลุ่ม EU ไม่ได้อยู่ในกลุ่มภาคี)

ฮังการีเป็นดินแดนแห่งปราสาทและวิหารดังในเทพนิยาย นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวฮังการี ต่างเดินทางมาเพื่อชื่นชมความงามของศิลปะอันเก่าแก่ของเมืองที่ประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรมจากศิลปะลูกผสมเยอรมัน – สลาโวนิก และศิลปะแบบโรมาเนสก์ที่มีมนต์ขลังเสริมเสน่ห์ให้กับฮังการียิ่งดูน่าหลงไหล ทั้งในตัวเมืองหลวงและเมืองต่างๆ และสถานที่เที่ยวฮังการีที่จะได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านได้ดีที่สุด เราคงต้องลองเข้าไปใช้บริการห้องอาบน้ำที่มีอยู่ทั่วประเทศจนได้อีกชื่อว่าเมืองแห่งสปามาตั้งแต่โบราณ

กรุงบูดาเปสต์

กรุงบูดาเปสต์

กรุงบูดาเปสต์ นครหลวงที่มีแม่น้ำดานูบแยกกั้นกลาง 2 ฟากของเมือง แบ่งเป็นฝั่ง  Buda และฝั่ง Pest สามารถเดินทางได้สะดวกสบายด้วยรถบัส, รถไฟ มีสถานที่น่าสนใจที่ผู้มาเที่ยวฮังการีไม่ควรพลาด ชมความสวยงามของตัวเมือง

ที่กรุงบูดาเปสต์เป็นที่พักหลักของผู้มาเยือนเที่ยวเมืองเก่า Castle Hill ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานของอาคาร,อาคารพระราชวังเก่าแก่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของฮังการีไว้ และอนุสรณ์สถานที่อุทิศให้แก่บุคคลสำคัญของเมือง,เกาะมาร์กาเร็ตกลางแม่น้ำดานูบ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเมือง และเที่ยว Gellert Hill มองมุม 360 ของเมือง แล้วแช่สระน้ำร้อน นอนสปาที่ดีที่สุดในโลกที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปีชมวิถีชีวิตที่ตลาดเมือง Central Market Hall ที่รวบรวมของขาย อาหาร ของที่ระลึก และไปเดินช็อปปิ้งที่ VaciUtca วาชิอุสสตรีท

เมืองเดเบแซน

เมืองเดเบแซน

เมืองเดเบแซนเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ที่มีความเจริญทัดเทียมเมืองบูดาเปสต์ เป็นแหล่งรวมมหาวิทยาลัย และสนามกีฬาของประเทศ เดินทางไปในถนนปิอาร์ตอุสสตรีท ชมโบสถ์ The Great Reform Church, จตุรัสเปโตรพิ, ศาลาว่าการ และโรงอุปรากรณ์ที่ตกแต่งสวยงาม

เมืองแอแกร

เมืองแอแกร

เมืองแอแกร (Eger) มีโบสถ์สำคัญๆ หลายแห่งที่ทั้งสวยงามและมีประวัติศาสตร์เป็นสถานที่เก็บกระดูกของบุคคลสำคัญในฮังการีเช่น มหาวิหาร Eger Basilica และEger Castle ปราสาทยุคกลางที่มีกำแพงสูงเหมือนที่เคยเห็นในนิยาย และในเมืองนี้ยังได้ชื่อว่าเมืองแห่งไวน์ ต้องลองไปเที่ยวที่ Vallet of the beautiful woman หุบเขาแห่งสาวงาม เพื่อชิมไวน์รสดีของฮังการี Bull’s Blood of Eger

เมืองวิซิกราด

เมืองวิซิกราด

ชมวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของดานูปเบลน ทางโค้งโอบเมืองของแม่น้ำดานูป, เดินทางไปชมหอคอยโซโลมอนที่เคยแต่ได้ยินชื่อในอดีตกับตาตัวเองที่นี่

เมืองเปชส์

เมืองเปชส์

เมืองในหุบเขาที่ลดหลั่น มีความสำคัญของฮังการีทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของสุสานชาวคริสเตียนตอนต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ที่นี่จึงมีโบสถ์น้อยใหญ่ที่มีสุสานใต้ดินมากมายและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกมีมัสยิดPasha Qasim Mosque ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์ภายหลัง และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตชาวยุโรป European Cultural สัมผัสวิถีชุมชน และลองแช่น้ำร้อนที่ห้องอาบน้ำเก่าแกของชาวเติร์กที่ยังคงใช้งานมาถึงวันนี้

เมืองแอสแตรโกม

เมืองแอสแตรโกม

ที่นี่มีโบสถ์ที่อยู่ยอดเขาในทิวทัศน์ที่ด้านหน้าเป็นสนามหญ้าตัดกับด้านหลังมีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เป็นจุดที่ไกล้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสโลวาเกียที่สุดถ้ามองจากโบสถ์นี้ก็จะเห็นได้ชัดเจน

เมืองเซแกชแฟเฮรวาร

เมืองเซแกชแฟเฮรวาร

เมืองหลวงเก่าที่ติดกับบูดาเปสต์ ถือว่าเป็นเมืองแห่งปราสาทและพระราชวังที่เก่าแก่ รวมถึงมหาวิหาร St.Stephen Cathedral ที่ฝังพระศพของกษัตริย์หลายพระองค์, ปราสาทหลายแห่งที่ยังคงความโรแมนติกและลึกลับไว้ในตัว และโรงอุปรากรณ์ที่ยังใช้งานอยู่และคงสภาพสวยงามเหมาะกับการชื่นชมไม่รู้เบื่อ

เมืองแซนแทนแดร

เมืองแซนแทนแดร

เมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของบูดาเปสต์ เป็นที่นิยมในการเดินเที่ยวพักผ่อนของคนฮังการี

เมืองโชโพรน

เมืองโชโพรน

ชมความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมออสเตรีย – ฮังการี ในเมืองที่มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรีย

เมืองซอดลิเกท

เมืองซอดลิเกท

เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย ทั้งความสวยงามของต้นไม้สูงสีเขียวสลับส้ม ด้วยบึงน้ำที่ดูอ้างว้างและเยือกเย็นในพงป่าสร้างบรรยากาศลึกลับน่าค้นหาให้กับการเที่ยวฮังการีมากขึ้นกว่าเดิม

เมืองโนกราด

เมืองโนกราด

ที่ตั้งของหมู่บ้านฮอลโลเคอ ที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นมรดกโลก เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทหินโบราณHolloko Castle และชมโบสถ์กับบ้านเมืองที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบยุคสมัยโกธิคที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี

ทะเลสาบบาลาตอน

ทะเลสาบบาลาตอน

ทะเลสาบบาลาตอน (Balaton Lake) ทะเลสาบน้ำจืดทางตะวันตกของประเทศฮังการีที่เดียวในฮังการีและที่เดียวในยุโรปตอนกลาง จึงเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยว มีที่พักตากอากาศ สปา ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง มารู้จักประเทศนี้ให้มากขึ้นโดย ฮังการี ประเทศเล็กๆ กลางทวีปยุโรปมีเมืองหลวงคือกรุงบูดาเปสต์(Budapest)นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมของป้อมปราสาท, โบสถ์วิหาร, อนุเสาวรีย์ และพิพิภัณฑ์ต่างๆ ที่สวยงามจับใจเหมือนในเทพนิยาย ถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งดานูบ” เพราะภูมิประเทศที่แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบ แต่มีข้อดีด้านระบบขนส่งมวลชนที่ครบครัน และค่าครองชีพที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆถึงจะใช้เงินยูโรเหมือนๆกัน ทำให้สามารถเที่ยวฮังการีด้วยตัวเองง่ายๆ

สภาพอากาศของฮังการีค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย เลือกเดินทางเที่ยวช่วงที่ไม่เป็นรอยต่อระหว่างฤดูกาลเพื่อหลีกเลี่ยงฝน เพราะที่ฮังการีและในยุโรปวันไหนฝนตกก็จะตกกันทั้งวัน คงเที่ยวไม่สนุกเป็นแน่ ช่วงเวลาท่องเที่ยวฮังการีด้วยตัวเองที่เหมาะที่สุดคงจะเป็นช่วงฤดูร้อน เพราะเต็มไปด้วยสีสันและเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองอย่างสนุกสนาน

 • ฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ยังพอมีหิมะให้เห็นบ้าง สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง และต้องการสัมผัสหิมะ ในช่วงนี้ถือว่าคุ้มค่ากว่าหน้าหนาวเพราะกลางวันยาวขึ้น เดินเที่ยวพอได้แต่ก็ยังต้องสวมเสื้อกันหนาวอยู่บ้าง หลีกเลี่ยงเดินทางช่วงปลายเดือนเมษายน – พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักและยาวนาน
 • ฤดูร้อนในเดือน มิถุนายน – สิงหาคม เป็นช่วงน่าเที่ยวที่สุดในรอบปีของฮังการี อุณหภูมิเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส ซึ่งสำหรับคนไทยคงถือว่าอากาศดีไม่ค่อยร้อนนักเมื่อเทียบกับบ้านเรา มีการจัดเทศกาลมากมายภายในเมืองโดยเฉพาะที่บูดาเปสต์ให้นักท่องเที่ยวได้เพลินตาเพลินใจไปกับร้านรวงต่างๆ และเดินทางเที่ยวชมสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งได้อย่างสบายๆ
 • ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีฝนตกค่อนข้างบ่อยเรียกว่า 7 วันฝนจะตกสัก 5 วัน สภาพอากาศแปรปรวนท้องฟ้าไม่ค่อยสดใสนักเพราะเวลาฝนตกก็ตกกันทั้งวัน จึงอาจทำให้เที่ยวไม่คุ้มสักเท่าไหร่
 • ฤดูหนาวเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงหนาวเย็นที่สุดของปี แม้ในตัวเมืองบูดาเปสต์ก็มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งตั้งแต่ 3 ถึง-15 องศาเซลเซียส ช่วงกลางวันสั้น กลางคืนยาวนาน อากาศค่อนข้างชื้นและหิมะตกหนัก

การเตรียมแพคกระเป๋าเครื่องแต่งกายก็แตกต่างกันไปตามฤดูกาลถ้าไม่ใช่ฤดูร้อนก็เตรีมความอบอุ่นให้ร่างกายให้พร้อม

 • ฤดูใบไม้ผลิ : เตรียมเสื้อแขนยาวหรือผ้าคลุมที่อบอุ่นแต่ไม่ถึงกับต้องหนามาก เพราะที่นี่อากาศในฤดูใบไม้ผลิจะหนาว นานๆทีอาจมีหิมะตก หรือพบว่าฝนตกอยู่บ้าง
 • ฤดูร้อน : ใส่เสื้อผ้าสบายๆ อากาศที่ฮังการีค่อนข้างอบอุ่นนานกว่าเมืองอื่น ถึงมีแดดแรงแต่ลมก็เย็น เตรียมครีมกันแดดและแว่นกันแดด เพื่อเดินทางเที่ยวได้อย่างสบายๆ
 • ฤดูใบไม้ร่วง : เตรียมเสื้อกันฝน หรือโค้ทกันฝน พร้อมรองเท้าหนังที่กันน้ำได้ รวมถึงถุงเท้าหลายๆ คู่ เพราะที่นี่ฝนตกทีก็กินเวลาหลายวันทีเดียว
 • ฤดูหนาว : จัดเต็มเสื้อผ้ากันหนาวแบบเต็มยศไว้ได้เลย เพราะที่นี่หนาวได้ถึง -15 องศา

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง

Credit Image: hungarytoday.hu

วัฒนธรรมในฮังการี

สังคมชาวฮังกาเรียนเน้นการให้เกียรติแก่ผู้หญิงมาก่อน เช่น เวลาเดินเข้าประตูฝ่ายชายจะต้องเป็นผู้นำ เพื่อแสดงความกล้าหาญแก่ผู้หญิง และเวลาจับมือทักทาย จะให้ผู้หญิงเป็นผู้ยื่นมือทักทายก่อนจับมือกันเสมอ

เมื่อเราเดินทางไปเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ถึงเราจะได้พบกับโบสถ์วิหารเรียงรายเต็มเมือง แต่ถือว่าผู้คนที่นี่ไม่เคร่งศาสนาเหมือนประเทศไกล้เคียงนัก คนฮังกาเรียนเน้นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นของกันและกัน และโต้แย้งด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดงานเทศกาลก็มักจัดกันที่โบสถ์เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับศาสนาอยู่บ่อยครั้ง

อาหารของฮังการี ค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาหารเยอรมัน เมื่อเดินทางไปเที่ยวฮังการีด้วยตัวเองต้องไม่พลาดลองชิมอาหารท้องถิ่น เช่น กูลาช (Gulasch) เป็นอาหารออกแนวเยอรมันคล้ายสตูว์, Toltottkaposzta กะหล่ำปีห่อข้าวรสเปรี้ยว และขนมของฮังการีก็ค่อนข้างชึ้นชื่อโดยเฉพาะStuffed Pancake แพนเค้กสอดไส้ที่มีวางขายทั่วไปในยุโรป แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณเดินเข้าไปทานอาหารในร้าน การให้ทิปกับงานบริการต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำ (โดยทั่วไปจะให้ 10% จากค่าบริการ)

ค่าเงินของที่นี่ยังใช้เงินโฟรินต์ (Forint) สำหรับนักท่องเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ควรแลกเงินติดตัวไว้เพื่อเป็นค่าอาหารและค่าเดินทาง

ข้อควรระวังที่เราไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

 1. ถ้าเงินหมดให้เข้าธนาคาร อย่าแลกเงินกับคนที่เสนอแลกข้างถนนเด็ดขาด เป็นไปได้สูงว่าจะถูกโกง
 2. ซื้อตั๋วเดินทางภายในเมืองบูดาเปสต์ครั้งเดียวสามารถใช้ได้ทั้งรถเมล์ รถราง รถไฟใต้ดิน
 3. ปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะใส่เครื่องแบบเสมอ ให้ระวังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ ถ้ามีปัญหาให้ติดต่อสถานฑูตไทยเป็นหลัก
 4. นักท่องเที่ยวไม่ควรเข้าไปในเขต 8 และเขต 9 รวมถึงเกาะมาการ์เร็ตยามวิกาลโดยเด็ดขาด
 5. การเรียกแท็กซี่ควรให้โรงแรมโทรเรียกให้ ควรระวังการเรียกรถแท็กซี่จากข้างทางอาจจะคิดราคาเกินจริงหรือเกิดเหตุร้ายได้ถ้าไม่ระวัง
 6. ควรระวังการเก็บเงินค่าบริการต่างๆ เกินจริง ก่อนสั่งอาหาร หรือเรียกใช้บริการควรถามราคาก่อนเสมอ
 7. ชาวฮังการีให้ความสำคัญกับเวลา การตรงต่อเวลาเป็นมารยาทหลักในสังคม
 8. การขอบคุณ และขอโทษ คือมารยาทที่กลายเป็นนิสัยของชาวฮังการี
 9. มารยาทการทานอาหาร ชาวฮังกาเรียนจะไม่ชนแก้วเบียร์เลย (เพราะประวัติศาสตร์ในอดีต)
 10. เมื่อได้รับเชิญไปทานอาหาร ควรนำของขวัญติดไม้ติดมือไปแสดงน้ำในให้เจ้าภาพ เช่น ดอกไม้ ไวน์ ช็อกโกแล็ต

เติมเต็มประสบการณ์ด้วยความงามของสถาปัตยกรรมที่มีมนต์ขลังในฮังการี การเดินทางเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ควรศึกษาข้อมูลและเส้นทาง รวมถึงควรมีหมายเลขติดต่อสถานฑูตไทยติดตัวไว้เสมอ

มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะ?

Mumeaw Travel

Mumeaw Travel มุ๊เมี๊ยวในโหมดนักเดินทางสุดคิ้ว ^_^