โต ซิลลี่ฟูลส์ โดน เสก โลโซ สวนยับ หลังว่า”ผมไม่ไหว้สิ่งที่ต่ำกว่า”

ดราม่าเรื่องโต ซิลลี่ฟูลส์ โดน เสก โลโซ สวนยับ นี้ก็มีอยู่ว่าโต ซิลลี่ฟูลที่เคยเป็นนักร้องนำวง Silly Fools ปัจจุบันผันตัวไปเป็นครูสอนศาสนาอิสลาม ได้พูดในรายการ “โต ตาล” เกี่ยวกับประเด็นคำถามที่ว่า “ทำไมศาสนาอิสลามถึงไม่มีรูปปั้นเหมือนศาสนาพุทธที่เอาไว้คอยยึดเหนี่ยวจิตใจ” ซึ่งคำตอบจากโต ซิลลี่ฟูลส์ทำเอาคนดูตกใจ และทำให้กลายเป็นกระแสขึ้นมาทันที เพราะโต

Read more