ลดความอ้วนเร่งด่วนง่ายๆแค่รู้หลักการทำที่ถูกต้อง

ความฝันของสาวๆหรือหนุ่มๆส่วนใหญ่ก็คือ การมีรูปร่างและสัดส่วนที่สมบูรณ์สวยงาม ไม่มีไขมันส่วนเกิน จึงเป็นที่มาของการค้นหาวิธีลดความอ้วนเร่งด่วนที่จะช่วยให้ความฝันของหนุ่มๆสาวๆไปถึงจุดหมายได้ แต่หลายคนกลับพบกับการลดความอ้วนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งมักจะเกิดจากการไม่รู้หลักการของการลดความอ้วนที่ดีพอ ดังนั้นการรู้จักหลักการพื้นฐานก็น่าจะช่วยให้การลดความอ้วนเร่งด่วนประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น

แคลอรี่

สิ่งแรกที่เป็นหลักการสำคัญของการลดความอ้วนเร่งด่วน ก็คือเรื่องของแคลอรี่นั่นเอง โดยแคลอรี่ถ้าแปลง่ายๆก็จะหมายถึงพลังงานที่อยู่ในอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไป โดยอาหารแต่ประเภทก็จะมีพลังงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ที่อยู่ในอาหารชนิดนั้นๆ โดยทั่วไปแล้ว คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน 1 กรัมจะให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่ ส่วนไขมัน 1 กรัมจะให้พลังงานสูงถึง 9 กิโลแคลอรี่

นอกจากนี้เรื่องของแคลอรี่ในอาหารยังเป็นหัวใจสำคัญของเมนูอาหารลดความอ้วนที่ใช้ในการลดความอ้วนเร่งด่วนด้วย โดยสูตรลดความอ้วนที่ดีนั้น ในแต่ละมื้อควรมีอาหารที่มีพลังงานที่พอเหมาะ มีการควบคุมแคลอรี่ไม่ให้มากเกินไป และผู้ที่กำลังลดความอ้วนอยู่นั้น ควรจะมีการบันทึกแคลอรี่ของอาหารอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารได้ง่าย

สมดุลพลังงาน

สมดุลของพลังงานหรือ energy balance เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลดความอ้วนเร่งด่วน โดยสมดุลของพลังงานจะประกอบไปด้วย 2 ด้าน คือ ด้านที่ได้รับพลังงานจากอาหาร กับด้านที่ใช้พลังงานที่ได้รับเข้าไป ในภาวะปกติ ถ้าต้องการควบคุมน้ำหนักไม่ให้เพิ่มหรือลดลง พลังงานทั้งด้านรับและด้านออกควรจะมีค่าเท่าๆกันนั่นเอง

แต่สำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนเร่งด่วนนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้สมดุลของพลังงานติดลบ (negative energy balance) คือทำให้ด้านรับพลังงานนั้นมีค่าน้อยกว่าด้านที่ใช้พลังงาน เช่น การใช้เมนูอาหารลดความอ้วน การควบคุมอาหาร หรือทานอาหารที่มีพลังงานต่ำ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มการใช้พลังงานไปพร้อมๆกัน เช่น การออกกำลังกาย

ปฏิบัติการ 500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน

อย่างที่รู้กันว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการลดความอ้วนเร่งด่วนให้ประสบผลสำเร็จนั้นก็คือ การลดพลังงานที่ได้รับและเพิ่มการใช้พลังงานต่อวัน แต่หลายๆคนก็จะเกิดคำถามว่า จะลดการบริโภคพลังงานต่อวันเท่าไรดีจึงจะเหมาะสม ไม่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม และช่วยให้น้ำหนักลดลงได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดโยโย่ตามมา

คำแนะนำที่ใช้กันอย่างกว้างขวางก็คือ ลดพลังงานต่อวันลง 500 กิโลแคลอรี่ ภายใน 1 สัปดาห์ก็จะสามารถลดพลังงานได้ถึง 3,500 กิโลแคลอรี่ ซึ่งเมื่อแปลงออกมาเป็นตัวเลขในหน่วยน้ำหนักแล้วจะเท่ากับหนึ่งปอนด์หรือประมาณครึ่งกิโลกรัม ดังนั้นใน 1 เดือน ก็จะสามารถลดความอ้วนได้ถึง 2 กิโลกรัมเลยทีเดียว

สิ่งที่เป็นพื้นฐานของการลดความอ้วนเร่งด่วน ก็คือเรื่องชองพลังงานหรือแคลอรี่ และสมดุลของพลังงานต่อวัน โดยการลดความอ้วนหรือสูตรลดความอ้วนที่เหมาะสมนั้น ควรลดพลังงานต่อวันลงอย่างน้อย 500 กิโลแคลอรี่ ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้คุณสามารถลดความอ้วนเร่งด่วนได้ง่ายๆแล้ว