กล้องวงจรปิดดูออนไลน์ได้อย่างไร?

การดูกล้องวงจรปิดออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดเวลาในการตรวจสอบสถานะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ติดตั้งกล้อง โดยมีขั้นตอนการดูอย่างง่าย ดังนี้

1. การติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน

  • ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จาก Playstore ให้ได้ โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามยี่ห้อและรุ่นของกล้อง

2. การเชื่อมต่อกับกล้อง

  • เชื่อมต่อกับกล้องโดยใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของท้องถิ่น และเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

3. การเข้าสู่ระบบ

  • เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กำหนดไว้

4. การเลือกกล้อง

  • เลือกกล้องที่ต้องการดูจากรายการที่แสดงออกมา

5. การดูภาพ

  • เมื่อเลือกกล้องที่ต้องการดูแล้ว กดเข้าไปที่กล้องนั้น เพื่อดูภาพในเวลาจริง

6. การควบคุมกล้อง

  • บางรุ่นของกล้องวงจรปิดสามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น หมุนซ้าย หมุนขวา ซูมเข้า ซูมออก

การดูกล้องวงจรปิดออนไลน์สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการติดตั้งแอปพลิเคชันและเชื่อมต่อกับกล้อง และสามารถดูภาพในเวลาจริงและควบคุมกล้องได้ตามต้องการ