เที่ยวโตเกียวสกายทรี ชมวิวมุมสูงของเมืองโตเกียว

โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree) ซึ่งเป็นหอกระจายสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุของโตเกียวที่ส่งสัญญาณคลื่นแบบดิจิตัล มีความสูง 634 เมตร และเป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ ตัวเลข “634” ในภาษาญี่ปุ่นอ่านว่า “มูซาชิ (Musashi)” เป็นชื่อในประวัติศาสตร์ “มูซาชิ” เป็นชื่อเก่าของพื้นที่ในบริเวณนี้ และเพื่อรำลึกถึง Miyamoto Musashiซามุไรผู้มีชื่อเสียงด้านศิลปะการต่อสู้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

หอคอยแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ปี 2012 หอคอยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกที่ระดับความสูง 350 เมตร เรียกว่า Tokyo Sky Tree Tembo Galleria ส่วนที่สอง ที่ระดับความสูง 450เมตร เรียกว่า Tokyo Sky Tree Tempo Deck เป็นจุดชมวิวเมืองโตกียวที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่ง และสามารถชมวิวได้รอบทิศ รูปร่างของหอคอยตั้งแต่บริเวณฐานจนถึงระดับความสูงที่ 320 เมตร ถูกออกแบบให้เป็นรูปสามเหลี่ยม และที่ระดับความสูงเนื้อขึ้นไปจึงจะเป็นรูปวงกลม เพื่อให้มีลักษณะคล้ายกับดาบของญี่ปุ่นนั่นเอง

ส่วนของ Tokyo Sky Tree Tembo Galleria หรือ Tembo Deck แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 จุด จุดสูงที่สุดมีกระจกบานกว้างสำหรับชมวิวได้แบบ 360 องศา จุดที่สองเป็นที่ตั้งของร้านขายของที่ระลึกและภัตตาคาร Musashi Sky Restaurant ที่ให้บริการอาหารสไตล์ฟิวชั่นญี่ปุ่นผสมฝรั่งเศส ส่วนจุดสุดท้ายเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำสุดเป็นร้านกาแฟที่สามารถมองผ่านกระจกลงมายังฐานของตึกได้

แผนที่ภายในโตเกียวสกายทรี

จากที่ระดับความสูง 350 เมตร มีลิฟท์พานักท่องเที่ยวไปยัง Tokyo Sky Tree Tempo Deck ที่ระดับความสูง 450 เมตร ที่ชั้นนี้มีลักษณะเป็น Skywalk โดยทางเดินที่มีลักษณะเป็นท่อหลอดแก้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปตามบันไดวนซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุด ที่ระดับความสูง 451.2 เมตร

โตเกียวสกายทรี

การเข้าเยี่ยมชมหอคอยส่วน Tembo Deck นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 4 และซื้อตั๋วเข้าชมหอคอยส่วน Tempo Deck ได้ที่ชั้นสูงสุดของTembo Deckอาจต้องใช้เวลาในการรอคิวเพื่อซื้อตั๋วและรอคิวเพื่อขึ้นลิฟท์โดยสายตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการประหยัดเวลาให้จองเวลาในการซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เนตและหากนักท่องเที่ยวมาหลายคนและซื้อตั๋วกรุ๊ป ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการรอคิวขึ้นลิฟท์ได้ เนื่องจากมีลิฟท์แยกบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วกรุ๊ปโดยเฉพาะหอคอยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 22.00 น. ทำให้มีโอกาสเห็นทัศนียภาพของกรุงโตเกียวทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากจุดท่องเที่ยวภายในหอคอยแล้ว หากเดินทางมาโดยรถไฟใต้ดิน นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับร้านค้าจำหน่ายอาหาร ของที่ระลึก และจุดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอีกหลายจุด ตั้งแต่สถานีรถไฟไปจนถึงฐานของหอคอยเลยทีเดียว

การเดินทางมายังโตเกียวสกายทรีต้องใช้รถไฟใต้ดิน มี 2 สาย คือ สาย Asakusa Line กับ Hanzomon Line มาลงที่สถานี Oshiage Station ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที หลังจากนี้เราไปเที่ยวโตเกียวที่สวนอุเอโนะกันนะ