เที่ยวลำพูน 60 ที่เที่ยวลำพูน เมืองเล็กแต่มุ๊เมี๊ยวชอบสุดๆ

เที่ยวลำพูนเมืองเล็กๆกับความสุขความงดงามที่ไม่เล็ก ที่เที่ยวลำพูนยังต้อนรับการมาเยือนของท่านในปี 2018/2561 หากเราพูดถึงจังหวัดลำพูน จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ ซ่อนตัวอยู่ในอดีตอารยธรรมอันยาวนาน แต่แท้จริงลำพูนเป็นอดีตที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนล้านนา เพราะลำพูนคือเมืองหริภุญชัยอันเป็นตำนานของดินแดนในแถบนี้ทีเดียว  การมาเยือนลำพูนเสมือนการได้มาซึมซับความเป็นล้านนาแท้และมนต์เสน่ห์เมืองเหนือที่น่าตรึงตราตรึงใจ  ลำพูนมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งก็ได้แก่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
tourismthailand.org

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชยเป็นอาคารสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน ด้วยทรงหลังคาหน้าจั่วผสมปั้นหยากระเบื้องสีน้ำตาลแก่ดูร่มมรื่นเมื่อมาเยือนนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2470 ผู้สร้างคือพระยาราชกุลวิบูลย์ภักดีสมุหเทศบาลมณฑลพายัพ เป็นที่แรกที่อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยือน เพราะที่นี่ได้รวบรวมเรื่องราวของเมืองลำพูนและดินแดนล้านนา ตั้งแต่ครั้งก่อนเป็นเมืองหริภุญไชย มาจนถึงสมัยหริภุญไชยและล้านนา ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวเมืองลำพูนในที่ท่องเที่ยวแห่งต่อๆ ไปสนุกและร้อยเรียงเรื่องราวได้เพลิดเพลินขึ้น เพราะการเที่ยวลำพูนก็เป็นเสมือนการเยือนอดีตอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 3 ส่วน  ในส่วนแรกคือห้องโถงใหญ่ จัดแสดงโบราณวัตถุในสมัยต่างๆ คือสมัยก่อนก่อตั้งหริภุญไชย สมัยเอาณาจักรหริภุญไชย และสมัยของอาณาจักรล้านนา ซึ่งมีวัตถุโบราณทั้งเศียรพระพุทธรูป องค์พระและเทวดา รวมถึงพระพิมพ์ด้วย ส่วนที่ 2 เป็นห้องจัดแสดงเล็กอยู่ในอาคารชั้นเดียว ซึ่งมีทางเดินโถงเชื่อมจากตัวอาคารใหญ่เดินทอดไปถึง จัดแสดงศิลปะด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ครั้งล้านนามาจนถึงรัตนโกสินทร์ เช่น เครื่องมือตีเหล็ก เครื่องดนตรีพื้นบ้าน อุปกรณ์ทอผ้า เครื่องครัวต่างๆของเมืองเหนือ และของชิ้นเล็ก ๆ เช่นชุดเชี่ยนมากโบราณพานดอกไม้โบราณ เป็นต้น ส่วนสุดท้ายเป็นห้องศิลาจารึก ซึ่งอยู่ในส่วนเปิดโล่งใต้ถุนของอาคารเป็นศิลาจารึกเก่าแก่สมัยปี พ.ศ. 1700 ซึ่งเป็นของสมัยหริภุญไชย และศิลาจารึกราวปี พ.ศ. 2000 เมื่อมาถึงสมัยล้านนาด้วย

วัดจามเทวี วัดกู่กุด

วัดจามเทวี วัดกู่กุด
thai.tourismthailand.org

วัดจามเทวี วัดกู่กุดเป็นวัดเก่าแก่สร้างโดยชาวเมืองละโว้ ในช่วงปีพ.ศ. 1298 หากมาที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของเจดีย์ที่มีศิลปะเช่นเดียวกับเจดีย์ที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย  ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีพระพุทะรูปปางประทานยืนอยู่ในทุก ๆ ด้านของเจดีย์ เจดีย์แห่งนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะภายในบรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ปกครองหริภุญไชย  ผู้สร้างวัดแห่งนี้คือพระเจ้ามหันตยศและอนันตยศ ซึ่งทั้งสองเป็นพระโอรสของพระนางที่ได้ร่วมกันครองเมือง ลำพูนเมืองหนึ่งและลำปางเมืองหนึ่ง ( หริภุญไชยและเขลางค์นคร) ที่มาของคำว่ากู่กุดก็เพราะยอดเจดีย์เดิมที่เป็นทองคำนั้นหักหายไปจึงถูกชาวบ้านเรียกกันว่า กู่กุด  หากจะเดินทางมายังวัดจามเทวีแห่งนี้ก็เพียงแต่มุ่งตรงมาทางถนนสายลำพูนสันป่าตอง วัดอยู่ในอำเภอเมืองห่างจากศาลาว่าการประมาณ 1.5 กม.

วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของลำพูน สร้างโดยพระเจ้าอาทิตยราช แห่งหริภุญไชยในพุทธศตวรรษที่ 17 ภายในพระธาตุนี้บรรจุพระธาตุกระดูกอก นิ้วมือ และกระหม่อมไว้  นอกจากนั้นยังเป็นพระธาตุที่สักการะประจำคนเกิดปีระกาหรือปีไก่ด้วย  นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับพระธาตุทองอร่ามในศิลปะล้านนาแท้โดยการปิทองจังโกโบราณ ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดเมื่อได้ก้าวเท้าเข้ามาจะพบกับซุ้มประตูที่เรียกว่าซุ้มโขงท่าสิงห์  ยอดหลังคาวิจิตรด้วยการสร้างซ้อนไว้เป็นทรงปราสาทหลายชั้น และมีสิงห์ปั้นอยู่หน้าประตู ในบริเวณมีพระวิหารหลวงซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปใญ่ทั้ง 3 องค์ และหอธรรม เป็นหอไตรปิฏกที่มีศิลปะวิจิตรแบบล้านนาสร้างด้วยเรือนไม้ปิดทอง แกะสลักเสลาละเอียดงดงามและมีการแต่งกระจกสีด้วย ซึ่งผู้สร้างขึ้นนั้นเป็นเจ้าเมืองจากเชียงใหม่ คือพระเมืองแก้ว ในปี พ.ศ. 2053

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
park.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เทือกเขาสวยและเป็นทิวเขาใหญ่ ณ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา เป็นแดนกั้นระหว่างจังหวัดลำพูนและลำปางที่อำเภอเมืองและอำเภอห้างฉัตร บริเวณนี้มีสวนลิ้นจี่และยังมีผลไม้เมืองหนาวอย่างลูกพลับและมีทุ่งสนเป็นทิว ภายในอุทยานเป็นป่าไม้ผลิใบผสมกับป่าไผ่อันร่มรื่น ซึ่งมีอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดของประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 ที่นี่จึงมีพลับพลาที่ประทับของ รัชกาลที่ 5 ด้วย   หากต้องการพักค้างคืนเพื่อซึมซับสัมผัสธรรมชาติ ทางการรถไฟมีที่พักให้บริการในราคาไม่เน 1000 บาทต่อหลัง  นักท่องเที่ยวอาจะจองก่อนล่วงหน้าได้ที่กรุงเทพ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพงก็ได้ หรือหากนำเต้นท์มากางก็ได้บรรยากาศสนุกและปลอดภัยเช่นกันโดยเสียค่ากางเต้นท์เพียง20-30บาทเท่านั้น กิจกรรมสนุกที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลก็คือ การเดินป่าเส้นทางธรรมชาติศึกษา ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง ในระยะทางประมาณ 1500 เมตร

วัดพระพุทธบาทตากผ้า

วัดพระพุทธบาทตากผ้า
buddhabattakpha.wordpress.com

ที่มาของชื่อวัดพระพุทธบาทตากผ้านั้น เชื่อกันว่าพระพุทธองค์เคยมาประทับที่นี่และเอาจีวรออกตากที่นี่ตรงผาหิน ซึ่งยังคงปรากฎเป็นรอยผ้าสี่เหลี่ยมตารางอยู่และยังทรงอธิฐานและเหยียบพระบาทเป็นรอยไว้อีกด้วย ด้านหลังของวัดมีเจดีย์องค์สำคัญซึ่งเป็นศิลปะการสร้างผสมผสานระหว่างเจดีย์แบบหริภุญไชยและเจดีย์ดอยสุเทพอันงดงามแปลกตา  มีบันได้เชื่อมยาวจากองค์เจดีย์ไปยังตัววัดพระธาตุเชิงดอยเป็นพญานาค และมีพิธีสำคัญหากได้มาเที่ยวช่วงแรม 8 ค่ำเดือน 6  คือพิธีการสรงน้ำพระพุทธบาทด้วย

วัดพระธาตุดอยเวียง

วัดพระธาตุดอยเวียง
thai.tourismthailand.org

วัดพระธาตุดอยเวียง วัดเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของพระนางจามเทวี ในช่วงปี พ.ศ. 1220  มีพระพุทธรูปองค์โต สามองค์ที่เก่าแก่และสำคัญให้ได้เคารพสักการะ องค์แรกทำจากทองสัมฤทธ์เป็นปางมานวิชัย มีชื่อเรียกกันว่าพระเจ้าสายฝน มีประวัติว่าชาวบ้านนำพระองค์นี้มาแห่เพื่อขอฝนเมื่อครั้งฝนแล้งแล้วฝนก็ต้องตามที่ขอนั้น จึงได้เรียกกันว่า “พระเจ้าสายฝน” ส่วนอีกสององค์นั้นทำจากศิลาแลงแลละฉาบด้วยปูน องค์หนึ่งได้ชื่อว่าพระเจ้าดินดำ เพราะครั้งที่ได้ค้นพบพระพุทธรูปเห็นเพียงครึ่งองค์โผล่พ้นดิน  ทางขึ้นวัดเป็นบันไดนาคสวยงามทำด้วยทอง ตั้งอยู่ที่บ้านดอยเวียง ตำบลบ้านธิ และอำเภอบ้านธิ

อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี

อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
thai.tourismthailand.org

อนุสาวรีย์สุเทวฤาษีเป็นสถานที่สำคัญของเมืองลำพูน เพราะสุเทวฤาษีนั้นเป็นบุคคลสำคัญผู้ก่อสร้างตั้งเมืองลำพูนหรือเมืองหริภุญไชยขึ้น แต่เนื่องจากเป็นฤาษีและไม่ต้องการข้องเกี่ยวทางโลก จึงไปไปทูลเชิญพระนางจามเทวีมาเป็นเจ้าปกครองเมืองลำพูนแห่งนี้  ซึ่งขณะนั้นเป็นธิดาแห่งเจ้าเมืองละโว้ และเทวฤาษียังเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานพุทธศาสนาของลำพูนด้วย  ที่ตั้งของอนุสาวรีย์สุเทวฤาษี อยู่ที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง ซึ่งสามารถมาสักการะได้ไม่ไกล

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
travelpangsida.blogspot.com

อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นอุทยานขนาดใหญ่ที่สวยงามและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตที่ครอบคลุมหลายจังหวัดทั้งจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดตากที่อำเภอสามเงา และอำเภอลี้ของลำพูนด้วย  ที่เรียกว่าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเพราะมีส่วนของแม่น้ำปิงทอดยาวถึง 140 กม.  มีจุดชมวิวหลายแห่งพร้อมทั้งเกาะแก่งและหินย้อยที่สวยงาม ที่นี่มีอุทยานที่พักเป็นแพให้บริการด้วย ณ จุดริมทะเลสาปแก่งก้อ จุดชมวิวแก่งก้อ หรือจะเลือกกางเต้นท์ก็มีให้บริการ  เที่ยวเล่นน้ำที่น้ำตกก้อหลวงสนุกและเย็นชื่นใจ มีร้านอาหารของอุทยานและร้านอาหารทั่วไปให้บริการในรสชาติที่ไม่แพงด้วย  ยามค่ำแนะนำให้ชมพระอาทิตย์ตกในมุมที่สวยมาก ๆของอุทยานแม่ปิงที่จุดชมวิวดอยกระตึก โดยยจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานนำเรือมารับข้ามไปยังบริเวณจุดชมวิวซึ่งต้องเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 500 เมตร เป็นการชมวิวที่นักท่องเที่ยวจะเดินป่าสั้น ๆ ในทุ่งโล่งให้พอได้เหงื่อด้วย

เดอะซัน นิวเซ็นเตอร์ ลำพูน

เดอะซัน นิวเซ็นเตอร์ ลำพูน

หลัวงจากที่ได้ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน รวมถึงธรรมชาติอันงดงามของลำพูนแล้ว ลองมาเที่ยวในสถานที่เอาใจครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็ก ๆ กันบ้าง ที่เดอะซัน นิว เซ็นเตอร์ ลำพูน เป็นสวนน้ำลำพูนขนาดใหญ่แห่งเดียวในลำพูน  นอกจากจะมีสวนน้ำแล้วยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งกินเที่ยว ที่มีร้านค้ากว่า 100 ร้านภายในบริเวณ  และมีสวนพฤกษาที่มีต้นไม้ดอกไม้นานาพรรณ โดยมีภูเขาโอบล้อมสวยงาม เดอะ ซัน นิวเซนต์เตอร์ ลำพูน ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองจังหวัดลำพูนนี่เอง

เที่ยวลำพูน

ที่เที่ยวในตัวเมืองลำพูน

 1. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
 2. วัดจามเทวี
 3. วัดมหาวัน
 4. พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี
 5. กู่ช้างกู่ม้า
 6. กำแพงเมือง
 7. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย
 8. ดอยขะม้อ
 9. วัดดอยติ
 10. พิพิธภัณฑ์มิกกี้เมาส์
 11. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
 12. สวนน้ำ The Sun

เที่ยวตัวเมืองลำพูนซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำเภออื่นๆเลยก็ว่าได้และได้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรหริภุญชัยอีกด้วย  ในอำเภอลำพูนนี้มีธนาคารมากมายถึงขั้นนับไม่ถ้วนกันเลยหลายสาขามากมีเยอะกว่าโรงเรียนซะอีก  และวัดก็มีเยอะอีกเช่นกัน ตำบลเดียวมี6-7วัดกันเลยล่ะมีเยอะกว่าแหล่งท่องเที่ยวซะด้วย  จะว่าไปแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอลำพูนก็มีเยอะอยู่นะอย่างที่ กู่ช้างกู่ม้า  ดอยขะม้อ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี ห้ามพลาดกันเด็ดขาด

ที่เที่ยวอ.ทุ่งหัวช้าง

 1. อ่างเก็บน้ำแม่ลี้
 2. อ่างเก็บน้ำแม่แพม
 3. อ่างเก็บน้ำแม่ปันเด็ง
 4. หน่วยพิทักษ์ป่าดอยอีฮุ้ย

อำเภอทุ่งหัวช้าง ที่นี่เขาเป็นที่กำเนิดแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดลำพูนนั่นก็คือแม่น้ำลี้  อำเภอนี้เขามีพื้นที่ที่เล็กอยู่พอสมควรและมีการปกครองเพียงสามตำบลเองนะเท่าที่รู้มา  แต่ก็ดีที่มีน้อยการดูแลก็มีทั่วถึงอยู่แล้ว  และก็ยังคงความธรรมชาติไว้ได้เยอะเลยทีเดียว  ถนนแต่ละสายของอำเภอนี้เขาก็สะดวกนะแต่สิ่งที่ชอบมากก็คือสองข้างทางนี่มีแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งจะให้ร่มเงามากเลยก็ว่าได้

ที่เที่ยวอ.บ้านธิ

 1. น้ำตกห้วยหก
 2. พระพุทธเฉลิมสิริราช วัดศรีดอนชัย
 3. อ่างเก็บน้ำแม่ธิ
 4. วัดพระธาตุดอยห้างบาตร
 5. วัดพระธาตุดอยเวียง

อำเภอบ้านธิ โอ้ชื่อแปลกมากๆเลยนี่เป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดลำพูนเลยแหละแต่ว่ามีขนาดเล็กมากๆ  และเป็นแหล่งที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์มากมาย  และแหล่งท่องเที่ยวก็มีเยอะด้วยอีกเช่นกันอย่างที่วัดศรีดอนชัยเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสูง 59 ศอกและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วก็ว่าได้  อีกที่นึงคือวัดพระธาตุดอยเวียง  จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุที่ประดิษฐานของเจดีย์ธาตุดอยเวียงทุกๆปี  และที่สุดท้ายคือพระธาตุดอยห้างบาตร

ที่เที่ยวอ.บ้านโฮ่ง

 1. วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
 2. ถ้ำเอราวัณ
 3. ถ้ำหลวงผาเวียง
 4. วัดพระเจ้าตนหลวง
 5. หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ
 6. น้ำตกวังหลวง
 7. บ้านมณีทอง

อำเภอบ้านโฮ่ง ที่อำเภอนี้เขาจะมีถ้ำหลวงซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามมากๆอยู่คงความเป็นธรรมชาติได้มากอีกด้วยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากๆอีกที่หนึ่ง  สิ่งที่มีชื่อมากในอำเภอนี้ก็คือหอมกระเทียมและก็ลำไย  เมื่อก่อนนี้ที่อำเภอนี้ได้อยู่รวมกับอำเภอป่าซางและได้แบ่งแยกออกมาเป็นอำเภอบ้านโฮ่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้  พื้นที่บางส่วนของอำเภอนี้ก็ได้อยู่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย  และที่นี่เขาก็มีหมู่บ้านกะเหรี่ยงอีกด้วย

ที่เที่ยวอ.แม่ทา

 1. อุโมงค์ขุนตาล
 2. อ่างเก็บน้ำแม่กึม
 3. น้ำตกแม่กลอง
 4. หมู่บ้านแกะสลักบ้านทา
 5. น้ำตกตาดเหมย
 6. ม่อนส่องกล้อง
 7. ถ้ำจำหม่าฟ้า
 8. อ่างเก็บน้ำแม่เส้า
 9. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
 10. สะพานทาชมพู
 11. อ่างเก็บน้ำแม่เมย

อำเภอแม่ทา ที่อำเภอนี้เขามีชื่อเสียงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ใครๆก็อยากจะไปเที่ยวชมและอยากใช้ชีวิตกับธรรมชาติที่สวยงามจากแหล่งท่องเที่ยวที่นี่เลยที่แรกก็คือ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานที่นี่เขาเป็นต้นน้ำ  และถ้าจะไปเที่ยวที่นี่ล่ะก็การไปแบบขึ้นรถไฟไปนั้นจะสนุกมากและได้รอดอุโมงค์ขุนตานเป็นที่น่าตื่นเต้นมากๆอีกด้วย  ที่ต่อไปคือ อุโมงค์ขุนตานเป็นอุโมงค์รถไฟที่มีทางยาวที่สุดในประเทศไทยเลยก็อาจจะเป็นไปได้

ที่เที่ยวอ.ลี้

 1. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
 2. แก่งก้อ
 3. น้ำตกก้อหลวง
 4. น้ำตกตาดสะดอ
 5. วัดบ้านปาง (วัดบ้านเกิดครูบาศรีวิชัย)
 6. พระธาตุเจดีย์ห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้าหลัง)
 7. วัดพระธาตุดวงเดียว (กลางเวียง)
 8. วัดพระบาทห้วยต้ม
 9. พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
 10. วัดพระพุทธบาทผาหนาม
 11. พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่
 12. ทะเลสาบดอยเต่า
 13. วนอุทยานดอยเวียงแก้ว

อำเภอลี้ มีความใหญ่มากที่สุดเกือบๆครึ่งจังหวัดลำพูนเลยก็ว่าได้และก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มาๆด้วยนั่งอ่านสามวันก็ยังอ่านไม่หมดแน่นอน เอาเป็นว่ามีคนอพยพมาจากเชียงใหม่แล้วมาตั้งราฐานกันที่นี่แล้วตั้งเป็นอำเภอลี้ขึ้นมา  เอาแบบสรุปๆไม่งั้นยาวแน่นอน  แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอลี้นี้ก็จะมี อุทยานแห่งชาติแม่ปิงภายในอุทยานก็จะมี วัดพระธาตุห้าดวงหรือเรียกอีกชื่อว่าเวียงเจดีย์ห้าหลังและก็มี วัดพระบาทห้วยต้ม

ที่เที่ยวอ.เวียงหนองล่อง

 1. แหล่งแปรรูปอาหารขนาดใหญ่

อำเภอเวียงหนองล่องเป็นอำเภอที่เล็กๆถึงกับเล็กมากๆถ้ามองในแผนที่ก็แทบจะเห็นเป็นแค่จุดเล็กแค่นั้นเอง แต่ก่อนนั้นอำเภอนี้ได้อยู่รวมกันกับอำเภอป่าซางแล้วก็ย้ายออกมาตั้งอำเภอเองด้วยพื้นที่อันน้อยนิด และที่นี่เขาก็จะมีแหล่งแปรรูปอาหารขนาดใหญ่ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือนักเรียนเข้าไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้การทำอาหารแปรรูปหลากหลายชนิดเช่นปลาส้ม นอกจากอาหารแปรรูปแล้วก็ยังมีงานด้านอื่นๆเช่น ทอผ้า งานจักรสาน

ที่เที่ยวอ.ป่าซาง

 1. แหล่งศิลาแลง
 2. วัดป่าเหียง
 3. หอศิลป อุทยานธรรมะ
 4. ตลาดสินค้าพื้นเมืองป่าซาง
 5. วัดพระบาทตากผ้า
 6. วัดหนองเงือก
 7. แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก
 8. ถ้ำเอราวัณ

อำเภอป่าซาง มีความเจริญเทียบเท่ากับอำเภอเมืองลำพูนกันเลยทีเดียว  และอำเภอป่าซางนี้เป็นอำเภอที่มีความเก่าแก่และในพื้นที่นั้นก็จะเต็มไปด้วยภูเขาเต็มไปหมดเลย จึงทำให้การเดินทางค่อนข้างที่จะยากลำบากนิดหน่อย  และที่อำเภอป่าซางนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินลำพูนอีกด้วย  แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนี้ก็จะมีแหล่งศิลาแลงเป็นแหล่งผลิตที่เดียวในประเทศไทย  อีกที่คือตลาดสินค้าพื้นเมืองป่าซางจะขายผ้าฝ้ายที่เป็นผ้าทอมือ

ร้านอาหารอร่อย

มาถึงลำพูนต้องลองลิ้มรสอาหารเหนือแท้ ๆ กันบ้าง มีให้เลือกหลายร้าน ที่ขึ้นชื่อเช่นร้าน ครัววันดี ซึ่งราคาย่อมเยาและเป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่นด้วย มีอาหารเหนือแท้อย่างแกงฮังเลลำไย ปีกไก่รมควัน แอ๊บหมูปิ้ง ร้านลาบลุงนิล ร้านนี้เด่นที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองแท้และอาหารนานาชาติให้เลือกรับประทานเช่นขาหมูรมควัน  ร้านดาวคะนอง ร้านนี้เขาการันตีว่าเป็นร้านอาหารพื้นเมืองร้านแรก ๆ ของลำพูนเปิดมากว่า 50 ปี  มีอาหารพื้นเมือง และน้ำพริกสูตรทางร้าน ลาบโบราณที่ขึ้นชื่อ หากใครชอบทานอาหารเส้นอย่างก๋วยเตี่ยวมาแดนแห่งลำไยทั้งที แนะนำว่าต้องมาลองก๋วยเตี๋ยวลำไยของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย เพราะเป็นสูตรเคี่ยวลำไยในน้ำซุปหวานกลมกล่อม ร้านตั้งอยู่หลังพระธาตุหริภุญไชย เฮียชัยต้มเลือดหมู เป็นอาหารเช้าที่คนลำพูนนิยม เป็นต้มเลือดหมูที่แตกต่างจากที่ไหน ๆ เพราะใส่ใบจิงจูฉ่ายลงไปด้วย ทานกับข้าวร้อน ๆ รสชาติอร่อยแตกต่างกว่าที่อื่น

เที่ยวลำพูนได้อย่างสนุกถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้เที่ยวกันอย่างมากมายและเพลิดเพลินจนเชื่อว่า หากนักท่องเที่ยวได้มาเยือนแต่ละที่เที่ยวลำพูนจะต้องจดจำและมีความสุขอย่างแน่นอน

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง: เที่ยวลำพูน, ที่เที่ยวลำพูน, สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน, สถานที่เที่ยวลำพูน, แผนที่เที่ยวลำพูน, เที่ยวลำพูน 1 วัน, เที่ยวลำพูน กลางวัน, เที่ยวลำพูน กลางคืน, เที่ยววัด ลำพูน, ที่เที่ยวธรรมชาติ ลำพูน, เที่ยวน้ำตก ลำพูน, ลำพูน ที่เที่ยว, เที่ยวลำพูนที่ไหนดี, ที่เที่ยวในตัวเมืองลำพูน, จุดท่องเที่ยวลำพูน, แหล่งท่องเที่ยวลำพูน, เที่ยวดอย ลำพูน

อัพเดทล่าสุดเมื่อTags:

Mumeaw Travel

Mumeaw Travel มุ๊เมี๊ยวในโหมดนักเดินทางสุดคิ้ว ^_^