รวมสถานที่ท่องเที่ยวน่าน วิวสวยเทพ ธรรมชาติ ไปน้ำตก

เที่ยวน่านกันเถอะในปีนี้เพราะน่านเป็นจังหวัดเล็กๆในภาคเหนือที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ดอยสูงสวยและผู้คนที่มีอัธยาศัยไมตรี เป็นเมืองแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยสุโขทัย และต่อมาถึงสมัยอาณาจักรล้านนามาครอบครอง ทำให้เมืองน่านเป็นเมืองที่รับอารยธรรมผสมผสานทั้งของสุโขทัยโบราณและล้านนา นี่เองเป็นที่มาของเอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์ในวัฒนธรรมน่าน หากกล่าวถึงภูมิประเทศของจังหวัดน่าน เมืองน่านนั้นอบอวลไปด้วยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เพราะภูมิประเทศถูกโอบล้อมรอบด้วยขุนเขาซึ่งประกอบได้ด้วยทิวเขาขนาบสองข้างคือ ทิวเขาหลวงพระบางในฝั่งชายแดนลาว และทิวเขาผีปันน้ำ จึงเป็นเสมือนเมืองในหุบเขา เราลองมาทำความรู้จักเมืองน่านและสถานที่ท่องเที่ยวอันแสนโรแมนติกและน่าประทับใจร่วมกัน หอบหัวใจมาเที่ยวน่าน เมืองแห่งขุนเขาอันแสนโรแมนติกกับที่เที่ยวน่าน ยอดนิยม มาเริ่มกันที่

เที่ยวชมแหล่งอารยธรรมและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองน่าน

วัดหนองบัว

วัดหนองบัว
wikalenda.com

วัดหนองบัวเป็นวัดที่สวยงามตามแบบเมืองเหนือและสร้างผสมผสานอารยธรรมไทยลื้อแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านหนองบัว ด้วยความเก่าแก่กว่า ร้อยห้าสิบปีเพราะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 หากนักท่องเที่ยวได้มาเยือนจะต้องประทับใจและชื่นชมกับภาพจิตรกรรมซึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครั้งเสวยชาติในชาติปัญญาสชาดก ด้วยฝีมืออันปราณีตของช่างเชื้อสายลาวพวนที่ชื่อ ทิดบัวผัน นอกจากนั้นยังมีภาพเขียนสีรูปเรือกลไฟและดาบปลายปืนซึ่งเพิ่งเข้ามายังประเทศไทยช่วงปลยรัชกาลที่ 4 ความงดงามและคุณค่าของภาพอยู่ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวววิถีชีวิตของคนในยุคนั้น การแต่งกายอันงดงามของหญิงชาวบ้านสมัยก่อนซึ่งแต่งกายด้วยผ้าซิ่นตีนจกอันงดงาม  นอกจากนั้นยังมีพระธาตุที่มีฐานประดับด้วยพระพุทธรูปองค์เล็กหลายองค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยล้านนาและมีบุษบกล้านนาที่วิจิตรด้วย สถานที่ตั้งของวัดหนองบัวอยู่ที่หมู่บ้านกหนองบัว ในตำบลป่าคา

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง
wikipedia

วัดพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุแช่แห้งสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดน่าน พระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุของคนเกิดปีเถาะ  ชาวล้านนาเชื่อว่าหากได้มานมัสการพระธาตุประจำปีเกิด หรือภาษาเมืองเรียกว่า ชุธาตุจะเกิดสิริมงคลแก่ตัว  วัดพระธาตุแช่แห้งสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1869-1902  พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงพระราชทาน  พระมหาชินธาตุเจ้า  พิมพ์เงิน พิมพ์ทอง 7 พระองค์   ความสวยงามของพระธาตุอยู่ที่การผสมผสานศิลปะของล้านนาเข้ากับศิลปะอยุธยา เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ เลียนแบบในบางส่วนมาจากเจดีย์พระธาตุหรภุญชัย  รอบองค์สวยงามด้วยการบุทองดอกบวบ หรือทองจังโก้ คือการใช้ทองเหลืองมาผสมกับทองแดง องค์เจดีย์เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์จึงสว่างเปล่งประกายทองสวยงาม น่าไปชมและสักการะ  เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของศิลปกรรมเมืองน่านก็คือ ทางขึ้นองค์พระธาตุ ซึ่งเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยวเหนือประตูเข้าวิหารซึ่งมีเฉพาะศิลปะของเมืองน่านด้วย  หากจะมายังวัดพระธาตุแช่แห้ง ก็เพียงแต่ตรงมาจากตัวเมือง ผ่านมาทางสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ประมาณ 3 กม.เท่านั้น

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์
wikipedia

วัดภูมินทร์แห่งนี้ถือเป็นวัดเด่นอีกวันที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเช่นกัน เพราะเป็นวัดที่มีทรงจตุรมุขแห่งเดียวของประเทศไทย การออกแบบสร้างลักษณะนี้ทำให้ดูเหมือนตัววัดตั้งอยู่บนหลังของพญานาค 2 ตัว  วัดมีศิลปกรรมโดดเด่นถึงขั้นรัฐบาลไทยเคยนำไปเป็นภาพหลังธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สอง  นอกจากนั้นที่เมืองโบราณสมุทรปราการ ก็ได้สร้างวัดจำลองนี้ไว้ด้วย วัดแห่งนี้มีปรากฎชื่อที่กล่าวในคัมภีร์เมืองแหนือด้วย  แต่เดิมในคัมภีร์เรียกว่าวัดพรหมมินทร์ ได้รับยกย่องเป็นวัดหลวง  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2139 ต่อมาเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 4  ได้มีกรบูรณะวัดและได้มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังขึ้น ชาวน่านเรียกว่าฮูบแต้ม  เป็นภาพชาดก และสะท้อนชีวิตผู้คนสมัยนั้น เช่นภาพประเพณีชาวไทลื้อ  “ อยู่ข่วง” หากหนุ่มใดรักชอบพอสาวก็จะขออนุญาตพ่อแม่ หากพ่อแม่อนุญาตก็จะให้ไปพบสาวขณะนั่งปั่นฝ้าย หรือ อยู่ข่วงอยู่ ถ้าทั้งสองปลงใจจึงแต่งงาน นับว่าเก่าแก่และมีคุณค่าน่ามาเยือนอย่างมาก

วัดธาตุสวนตาล

วัดธาตุสวนตาล
www.templethailand.org

วัดธาตุสวนตาลนับเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านอีกวัดหนึ่ง เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญแห่งดินแดนล้านนา คือ พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย  มีอายุมากว่า 600 ปี  ตั้งอยู่ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
pr.prd.go.th

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านอยู่ใกล้ๆ กันกับวัดภูมินทร์ หากนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมวัดภูมินทร์แล้วสามารถเดินเลยมาชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านต่อได้เลย  เพียงแค่ได้ชมสถาปัตยกรรมของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ก็สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ด้วยอาคารทรงยุโรปในยุคสมัยรัชกาลที่  5 ผสมกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์แบบเมืองน่านดูแปลกตาไม่เหมือนที่ใด  ประวัติของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้น เดิมทีถูกสร้างขึ้นเป็น หอคำ เพื่อใช้เป็นที่ประทับและว่าราชกาลของ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริศเดช  ซึ่งเป็นผู้ครองนครเมืองน่าน  และใช้เป็นศาลาว่าการของน่าน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ถึงปัจจุบัน  การมาเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านนั้น นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ วิถีชีวิตของชาวน่าน รวมถึงชนเผ่าต่างๆในจังหวัดน่าน นอกจากนั้นยังมีประเพณีความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ ของชาวเมือง ทั้งหมดนี้จัดแสดงอยู่ที่ชั้นล่างของอาคาร  ในชั้นที่2 เป็นการจัดโชวืวัตถุโบราณตั้งแต่สมัยที่ขุดค้นพบยุคก่อนประวัติศาสตร์ มาจนกระทั่งถึงช่วงที่น่านมีเจ้าครองนคร ไม่ว่าจะเป็น งาช้างดำวัตถุมงคลของคู่บ้านเองของน่าน พระพุทธรูปศิลปะล้านนาผสมอิทธิพลพุกามปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 25  เครื่องปั้นดินเผาเคลือบขอพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้น

หอศิลป์ริมน่าน

หอศิลป์ริมน่าน
travelnorththailand.wordpress.com

เที่ยวหอศิลป์ริมน่านชมศิลปะที่เป็นสไตล์ล้านนาของศิลปินผู้เป็นเจ้าของหอศิลป์แห่งนี้ นาย วินัย ปราบริปู ซึ่งเป็นชาวน่าน เขาได้รวบรวมผลงานจิตรกรรมของเขาเองกว่า 200 ชิ้นมาจัดแสดงบนอาหารหอศิลป์ 2 ชั้นและยังมีเรือนรับรองเป็นสตูดิโอบ้านพัก ในเนื้อที่กว่า 13 ไร่ ที่นี่จัดแสดงผลงานของศิลปินคนอื่น ๆ ด้วย รวมแล้วทั้งหมดจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการกึ่งถาวรหอศิลป์ริมน่านแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ถนนสายน่าน-ท่าวังผา ตำบลบ่อ ทัศนียภาพสวยงามเพราะทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดริมสายน้ำน่านด้วย

ชื่นชมธรรมชาติสัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกกลางหุบเขา

ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์

ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาวเป็นสถานที่ที่กล่าวกันว่าโรแมนติกที่สุดของจังหวัดน่าน เพราะบนยอดภูเสมอดาวแห่งนี้สามารถมองวิวได้ 360 องศา ยามค่ำคืนนอนนับดาวบนท้องฟ้าที่มีทะเลดาวกลาดเกลื่อนและดวงดาวอยู่ใกล้จนเสมือนเอื้อมมือคว้าได้ เบื้องล่างคือป่าไม้อันชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ สัมผัสธรรมชติอย่างแท้จริงได้ที่นี่ ในยามเช้ามองไปเบื้องล่างจะพบกับทะเลหมอกและสัมผัสไอเย็นของหมอกที่แสนสดชื่น ที่ผาหัวสิงห์เป็นจุดชมวิวที่สวยกว่าที่อื่นๆ ในแถบนี้ เพราะสามารถมองเห็นเมืองน่านจากมุมสูงที่สวยที่สุดมองลงไปจะเห็นแม่น้ำน่านทั้งสายอีกทั้งขุนเขาที่วางตัววสลับซับซ้อนเป็นทิวลดหลั่นกัน เป็นจุดที่ชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและพระอาทิตย์ตกในยามเย็น

ผาหัวสิงห์

ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์อยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตามสันเขาเป็นที่ราบเหมาะอย่างยิ่งที่จะกางเต้นท์ ดอยเสมอดาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมาเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี เพราะบนภูดอยมีอากาศเย็นสบายตลอดเวลา การเดินทางมายังดอยเสมอดาวนั้นแสนสะดวกสบาย เพราะสามารถขับรถขึ้นมาจอดบนดอยได้เลย มีลานกว้างสามารถจอดรถได้ประมาณ 10 ถึง15 คัน มีร้านอาหารที่ทางอุทยานให้พื้นที่ขายอาหารจึงสะดวกสบายหากมาค้างแรม ในส่วนของเต้นท์ที่พักอุทยานก็มีให้บริการโดยขนาดเต้นท์นอน3 คนราคา 405 บาทต่อคืน เต้นท์นอน2 คนราคา 345 บาทต่อคืน หากจะนำเต้นท์ไปเองคิดค่าสถานที่กางเต้นท์เพียง 30 บาทเท่านั้น

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
www.l3nr.org

อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นสถานที่ชมดอกชมพูภูคา ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่กล่าวกันว่าหายากที่สุดในโลกพันธ์หนึ่ง  เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดที่มณฑลยูนานของจีนและได้หายสาปสูญไปนาน จนได้มาค้นพบอีกครั้งที่ยอดภูคาแห่งนี้  ที่นี่จึงเป็นที่เดียวในโลกที่จะได้ชื่นชมดอกชมพูภูคา ดอกชมพูภูคาจะบานสะพรั่งสวยที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ทำให้ทั้งยอดภูกลายเป็นสีชมพูโรแมนติก นอกจากนั้นยังมีพรรณไม้หายากที่ขึ้นเฉพาะดอยแห่งนี้อีกก็คือ  ต้นก่อมภูคา และเต่าร้างยักษ์  อุทยานแห่งชาติภูคา เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย ได้แก่  ลำน้ำว้า ลำน้ำปัว และลำน้ำน่าน ที่นี่เป็นสถานที่สำคัญของชาวน่าน เพราะเชื่อกันว่าเป็นเป็นเมืองเก่าแก่เดิมทีของบรรพบุรุษชาวน่าน จะเห็นได้จากมีศาลศาลเจ้าพ่อภูคาตั้งไว้ให้สักการะด้วย  ผู้มาเยือนยังจะได้ชื่นชมกับน้ำตกอันสดชื่นหลายสายคือ  น้ำตกตาดหลวง น้ำตกแม่จริม น้ำตกต้นตอง น้ำตกภูฟ้า และน้ำตกผาขี้นก นอกจากนั้นยังมีทางน้ำลอดอันสวยงามเป็นความอัศจรรย์ที่สร้างโดยธรรมชาติและถ้ำใหญ่ญ่หลายแห่งคือ ถ้ำผาฆ้อง ถ้ำหลวง ถ้ำแดง ถ้ำผาแง้ม ถ้ำผาเก้า  หากใครต้องการพักแรมบนดอยภูคา ที่นี่มีจุดชมวิวลานดูดาวให้ได้กางเต้นท์นอนชมทะเลดาว และตอนกลางวัน

ล่องแก่ง ณ ลำน้ำว้า

ล่องแก่ง ณ ลำน้ำว้า
adventure.tourismthailand.org

กิจกรรมล่องแก่งน้ำว้าที่หมู่บ้านแม่จริมต้นกำเนิดลำน้ำ ซึ่งมีลำน้ำไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่าน ณ อำเภอเวียงสา หรือสบว้า ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติถึง 3 แห่งด้วยกันคืออุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ระว่างทางมีแก่งถึง 20 กว่าแก่งให้ได้ผจญภัยกับสายน้ำอันสดชื่นด้วย ยอดดอยภูแวเป็นอีกจุดหนึ่งที่ท้าทายให้ได้เดินเท้าขึ้นไปเพื่อชมดอกกุหลาบพันปี ดอกไม้ที่หายากและสวยงาม ทางขึ้นอันับซ้อนมีเหล่าลูกหาบคอยบริการรับจ้างขนสำภาระให้นักท่องเที่ยวด้วย

บ่อเกลือภูเขา

บ่อเกลือภูเขา

ที่บ่อเกลือภูเขานี้แต่เดิมในอดีตเป็นแหล่งทำเกลือภูเขาหรือเกลือสินเธาว์   นำไปจำหน่ายยังหัวเมืองต่าง ๆ ทั้ง เชียงใหม่ สุโขทัย เชียงตุง  หลวงพระบาง และเลยไปถึงเมือง 12 ปันนาด้วย  ปัจจุบันบ่อเกลือแห้งเหือดเหลือเพียงสองบ่อเท่านั้น  ที่นี่มีหมู่บ้านอยู่ถึง 8 หมู่บ้าน และที่บ้านบ่อหลวงที่ยังคงหลงเหลือบ่อเกลืออยู่ทั้ง 2 บ่อนั่นคือ บ่อเกลือเหนือ อยู่ริมแม่น้ำและบ่อเกลือใต้อยู่ไกลออกไป 500 เมตร การเดินทางไปยังบ่อเกลือสามารถไปได้โดยจากตัวเมือน่านให้ขับรถขึ้นไปทางอำเภอสันติสุข เลี้ยวซ้ายตรงแยกก่อนเข้าอำเภอสันติสุข 2 กม.

ที่เที่ยวในตัวเมืองน่าน

 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
 2. เสาหลักเมืองน่าน
 3. แนวกำแพงเมืองเก่า
 4. วนอุทยานถ้ำผาตูบ ตำบลผาสิงห์
 5. แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก ตำบลบ่อสวก
 6. น้ำตกดอยหลวง ตำบลเรือง
 7. น้ำตกสองแคว ตำบลสะเนียน
 8. น้ำตกดอยหมอก
 9. น้ำตกห้วยซ้อน
 10. หาดหินขาว หมู่บ้านท่าช้าง ตำบลในเวียง
 11. ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติฯ
 12. หอศิลป์ริมน่าน
 13. หอศิลป์พิงพฤกษ์
 14. หออัตลักษณ์นครน่าน

อำเภอเมืองน่าน เป็นอำเภอหลักของจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้  และเจริญมากทางด้านเทคโนโลยีมากจนทำลายการใช้ชีวิตแบบเดิมไปหมดแล้ว  แต่ในบางพื้นที่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่  และถ้าใครที่ได้ไปเที่ยวที่อำเภอนี้นะจะรับรู้ได้ถึงความเป็นธรรมชาติรวมกับความเจริญทางเทคโนโลยี  ก็เหมือนได้ไปเที่ยวเมืองสมัยเก่าและเมืองสมัยใหม่พร้อมกันเลยทีเลยทีเดียวไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าได้ไปเที่ยวที่อำเภอเมืองน่าน ไปเที่ยวกันเยอะเด้อจะได้มีความสุกกันถ้วนหน้า

ที่เที่ยวอ.เฉลิมพระเกียรติน่าน

 1. จุดผ่านแดนถาวรสากลห้วยโก๋น-น้ำเงิน
 2. ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยโก๋น
 3. อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์
 4. พิพิธภัณฑ์ชนชาติลัวะและม้ง
 5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์
 6. สำนัก 708 อดีตศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 7. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสะจุก–สะเกี้ยง
 8. นาขั้นบันไดบ้านเปียงซ้อ
 9. หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน
 10. น้ำตกวังเปียน
 11. น้ำตกห้วยปูน
 12. น้ำตกสะลาง
 13. น้ำตกคลองหนุ่ม
 14. ถ้ำดงข่อย
 15. ถ้ำเสา
 16. ถ้ำพระ
 17. ดอยภูแว

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดน่านและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยู่ติดกับประเทศลาวซะด้วย ถ้าไปน่านนี่ก็อาจจะได้ไปเที่ยวทางฝังประเทศลาวด้วยซะมั้ง  การที่จะเกิดอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้นี่ต้องรวมสองอำเภอเข้าด้วยกันคืออำเภอทุ่งช้างและอำเภอบ่อเกลือ  และก็ยังเป็นอำเภอที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ผ่านจากการเป็นกิ่งอำเภอด้วย แหม่เลื่อนขั้นแบบว่ากระโดข้ามขั้นกันเลยทีเดียว  และเกิดขึ้นเพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีด้วย

ที่เที่ยวอ.เชียงกลาง

 1. วัดหนองแดง (สถาปัตยกรรมไทลื้อ)
 2. น้ำตกตาดม่าน
 3. พระพุทธบาทจำลอง (พระบาทตากผ้า)
 4. แก่งสะม้าเก้าบั้ง
 5. พระธาตุดอนแก้ว
 6. อ่างเก็บน้ำเลียบ
 7. เมืองพระพุทธศาสนา
 8. ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท
 9. น้ำตกผานางอิง (ฝายข้อมือเหล็ก)
 10. น้ำตกนาอู่
 11. พระธาตุศรีบัวแบ่งเทพมงคล(ธาตุวัดคาว)
 12. พระธาตุจอมกิตติ
 13. อ่างเก็บน้ำน้ำส้อ
 14. วัดศรีบุญเรือง (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
 15. วัดเจดีย์ (พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์)
 16. พระธาตุศรีบัวแบ่งเทพมงคล (ธาตุวัดคาว)
 17. รอยพระพุทธบาท (ผาม่าน)
 18. รอยพระพุทธบาท (บ้านดอนสบเปือ)
 19. ศาลเจ้าพ่อพญาไมย
 20. อุทยานมัจฉา (บ้านตึ๊ด)
 21. แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านหนองผุก (วังปลา )

อำเภอเชียงกลาง เป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดในจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้  ถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆแต่แหล่งท่องเที่ยวไม่เล็กตามไปด้วยนะคะจะบอกให้  ที่นี่เขามีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะมากอย่างที่  วัดหนองแดงมีของโบราณตั้งแต่สมัยล้านนาอยู่ด้วย  แก่งสะม้าเก้าบั้งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการตั้งเต็นท์นอนค้างแรมกันเป็นที่สุดเลยล่ะตอนกลางคืนก็นอนฟังเสียงน้ำตกจนเผลอหลับไปและได้ผ่อนคลายกับธรรมชาติที่หลากหลายได้ดีอีกด้วย

ที่เที่ยวอ.ท่าวังผา

 1. อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 2. วัดหนองบัว
 3. วัดดอนมูล
 4. บ่อน้ำร้อนโป่งกิ
 5. น้ำออกรู
 6. ไร่กาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ
 7. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงสบขุ่น
 8. น้ำตกสันติสุข
 9. น้ำตกห้วยม่วง
 10. น้ำตกน้ำไคร้
 11. น้ำตกน้ำแป่ง
 12. น้ำตกห้วยหินขาว
 13. น้ำตกตาดฟ้าร้อง
 14. น้ำตกภูสัน
 15. น้ำตกนันทบุรี
 16. น้ำตกห้วยมืด

อำเภอท่าวังผา ที่เรียกชื่อนี้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นมีแต่หินผาเป็นเกาะเป็นแก่งอยู่ตามริมแม่น้ำน่าน  ในอำเภอนี้ไปพบเจอชุมชนที่คาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณที่เป็นต้นกำเนิดของเมืองน่านอีกด้วย  และมีการค้นพนวัดล้างและกำปพงเมืองและก็ได้ทราบว่าเป็นยุคเกี่ยวกันกันสุโขทัยอีกด้วยนะ  ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆในหลายๆด้าน และก็มีที่ให้เที่ยวและดึงดูดผู้คนได้มากมายอีกด้วย

ที่เที่ยวอ.ทุ่งช้าง

 1. จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านห้วยสะแตง
 2. อนุสาวรีย์พลเรือน ตำรวจ ทหาร ทุ่งช้าง
 3. พิพิธภัณฑ์ทหาร
 4. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์
 5. ชิมกาแฟและชมไร่กาแฟบ้านมณีพฤกษ์
 6. ถ้ำผาผึ้ง
 7. ถ้ำผาแดง
 8. ถ้ำหอหญิงหอชาย
 9. ถ้ำค้างคาว
 10. ดอยผาผึ้ง
 11. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสะแตง
 12. หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำและ
 13. หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเพาะ-น้ำพิ
 14. อ่างเก็บน้ำปอน
 15. น้ำตกตาดหมอก
 16. น้ำตกอ่ายเหนือ-น้ำตกอ่ายใต้
 17. น้ำตกห้วยตาด
 18. น้ำตกตาดสะหลวย
 19. น้ำตกผายักษ์
 20. พระพุทธมงคลสัมฤทธิ์ 700 ปี วัดทุ่งผึ้ง
 21. พระธาตุภูเพียง
 22. พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี
 23. พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์

อำเภอทุ่งช้าง บางคนคิดวาที่อำเภอนี้มีช้างเยอะมากแต่ที่เห็นกันแล้วนั้นก็เป็นแค่ชื่อเท่านั้น  และในสมัยก่อนนั้นเขาเรียกอำเภอทุ่งช้างว่าแขวงขุนน่าน  แล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็ก็ได้ยกระดับขึ้นเป็นอำเภอมีชื่อว่า “อำเภอและ”  แหม่ได้ยินชื่อแล้วก็งงกับชื่อของอำเภอนี้เหลือเกิน  และเรื่องหารท่องเที่ยวที่อำเภอนี้เขาก็มีเยอะแยะมากมายกันเลยที่เดียวอย่างเช่นที่ อนุสาวรีย์วีรกรรมทุ่งช้าง  ไร่กาแฟมนีพฤกษ์  พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์

ที่เที่ยวอ.นาน้อย

 1. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 2. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
 3. ดอยเสมอดาว
 4. ผาหัวสิงห์
 5. ผาชู้
 6. เสาดิน (ฮ้อมจ้อม)
 7. คอกเสือ
 8. โปดหมาผี
 9. แก่งหลวง
 10. อ่างเก็บน้ำห้วยแต
 11. อ่างเก็บน้ำหก
 12. อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็ก
 13. อ่างเก็บน้ำน้ำแหง
 14. บ้านกิตตินันท์
 15. น้ำตกขุนสถาน
 16. น้ำตกบ้านส้าน
 17. น้ำตกเซตะวัน
 18. น้ำตกห้อยถ้ำ
 19. ถ้ำผาหลัก

อำเภอนาน้อย สมัยก่อนเขาเรียกอำเภอนี้ว่า เวียงศีรษะเกษ  แล้วมีคนมาบอกว่าชื่อนี้ไปซ้ำกับชื่อจังหวัดศรีษะเกษ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอนาน้อย และมีคำขวัญที่ไพเราะว่าเมืองเสาดิน  ถิ่นมะขามหวาน  ตำนานดอยผาชู้  เชิดชูพระธาตุพลูแช่  ในคำขวัญนี้เขาพูดถึงผาดอยชู้ที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่คนชอบไปเที่ยวกันมาก  นอกจาผาชู้แล้วก็ยังมี  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  ที่อำเภอนาน้องจะมีน้ำตกหลายที่มาก

ที่เที่ยวอ.นาหมื่น

 1. หมู่บ้านประมงปากนาย
 2. จุดชมวิวพระธาตุเขาแสง
 3. น้ำตกผาแดง
 4. น้ำตกสายรุ้ง
 5. น้ำตกหลิมโตน
 6. น้ำตกนางกวัก
 7. น้ำตกพระง่าง

อำเภอนาหมื่น เมื่อก่อนก็อยู่รวมกันกับอำเภอนาน้อยแล้วก็แบ่งแยกตัวเองออกมา  และมีเสาแดนเมืองและศาลหลักเมือง  และการที่เขาตั้งชื่อว่าอำเภอนาหมื่นก็เพราะว่ามีพื้นที่การทำนาเป็นหมื่นไร่จึงตั้งชื่อว่าอำเภอนาหมื่นขึ้นมา  แหม่ดูแล้วเหมือนอำเภอนี้จะรวยมากเลยนะมีถึงมีที่นามากเป็นหมื่นๆไร่  และแหล่งท่องเที่ยวที่นี่เขาก็มีเยอะกันพอสมควรด้วยอย่างที่  จุดชมวิวพระธาตุเขาแสง  หมู่บ้านประมงปากมาย  น้ำตกผาแดง น้ำตกสายรุ้ง

ที่เที่ยวอ.บ่อเกลือ

 1. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 2. บ่อเกลือบนภูเขาแห่งเดียวในโลก
 3. ล่องแก่งลำน้ำว้าตอนบน
 4. น้ำตกสะปัน
 5. น้ำตกบ้านเด่น
 6. น้ำตกห้วยห้า
 7. น้ำตกห้วยตี๋
 8. น้ำตกห้วยหินฝน
 9. น้ำตกรางจาล
 10. น้ำตกห้วยปึง
 11. น้ำตกห้วยพิว
 12. น้ำตกห้วยแพะ
 13. นั่งเรือชมลำน้ำมาง
 14. ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน
 15. ถ้ำผาเก้า
 16. โครงการหลวงภูฟ้า (โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ)
 17. พระตำหนักภูฟ้า
 18. ป่าชุมชนบ้านดงผาปูน
 19. ชมปลาวังควาย
 20. หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน หน่วยย่อยที่ 1
 21. หน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า
 22. พิชิตยอดภูเข้-ภูโล
 23. จุดชมทะเลหมอกดอยพับผ้า

อำเภอบ่อเกลือ หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ผลิตเกลือแต่ว่าก็เข้าใจถูกแล้วเพราะที่อำเภอนี้เขาผลิตเกลือสินเธาว์  เมื่อก่อนนี้เขาจะมี 9 บ่อ แต่ตอนนี้เขาเหลือกี่บ่อก็ยังไม่มีใครทราบ  ถือว่าเป็นอำเภอเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้  ทางด้านการท่องเที่ยวก็มีให้เลือกไปเที่ยวกันเยอะแยะด้วยแต่ที่พลาดไม่ได้ก็ต้องที่จุดชมวิวทะเลหมอกดอยพับผ้านี่แหละต้องไปช่วงหน้าหนาวจะคุ้มค่ากับการไปเที่ยวมาก ตอนกลับบ้านก็ซื้อเกลือสินเธาว์กลับบ้าด้วย

ที่เที่ยวอ.บ้านหลวง

 1. พระธาตุเมล็ดข้าว
 2. พระธาตุภูเขาเขียว
 3. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้
 4. หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา
 5. หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนเคียน
 6. อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน
 7. ป่าสนยักษ์
 8. น้ำตกห้วยพริก
 9. น้ำตกห้วยไฟ

อำเภอบ้านหลวง หลายๆคนก็ได้ฟังปู่ย่า ตายาย เล่าให้ฟังว่า แต่เก่าแต่ก่อนเขาเรียกอำเภอนี้ว่า เมืองสวดและอยู่รวมกับอำเภอปง  แต่ผ่านมาไม่นานก็ได้แยกตัวออกมาเป็นอำเภอเอง  แหล่งท่องเที่ยวที่นี่ก็จีหลักๆก็คือที่ อุทยานแห่งชาตินันทบุรีจะได้ขึ้นไปชมวิวบนดอยผาจิและดอยวาว และที่เที่ยวที่พระธาตุเมล็ดข้าวเกิดจากการทำพิธีเดินทางไปรับช้างเผือกที่จังหวัดเชียงรายแล้วได้ทำพิธีสมโภชช้างเผือกขึ้นเพื่อเป็นมงคล

ที่เที่ยวอ.ปัว

 1. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 2. วัดต้นแหลง
 3. วัดบ้านปรางค์ (ต้นดิกเดียม)
 4. วัดดอนแก้ว
 5. วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 6. วัดร้องแง
 7. วัดภูเก็ต
 8. พระธาตุจอมทอง
 9. พระธาตุจอมแจ้ง
 10. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระมหามุนีศรีภูคา
 11. น้ำตกศิลาเพชร
 12. น้ำตกตาดหลวง
 13. น้ำตกวังต้นตอง
 14. น้ำตกเหล่าหัวตาด
 15. น้ำตกห้วยมัด
 16. น้ำตกผาจา
 17. น้ำตกต้นตอง
 18. น้ำตกตาน้อย
 19. น้ำตกวังเขียว
 20. น้ำตกวิมานธารา
 21. ถ้ำผีไอ้ศรี
 22. ถ้ำผาฆ้อง
 23. ถ้ำยอดวิมาน
 24. ถ้ำเสือดาว
 25. ถ้ำกุ้ง
 26. ถ้ำผี
 27. ถ้ำนาง
 28. ถ้ำรวยสายไทย (ถ้ำหมา)
 29. ถ้ำพระ
 30. วังศิลาแลง

อำเภอปัว ที่อำเภอนี้เขาขึ้นชื่อมากๆทางเศรษฐกิจและด้านท่องเที่ยว  ก็อย่างที่บอกว่าเด่นเรื่องการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องเยอะตามไปด้วยต้องลองไปที่นี่เลยอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  ถือได้ว่าเป็นที่เที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอนี้เลยก็ว่าได้  ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นนะ  ทางด้านเศรษฐกิจก็มีอย่างโรงพยาบาลก็มีหลายที่  โรงเรียนก็หลายแห่ง  ธนาคารก็เกิดขึ้นผูดเหมือนดอกเห็ดกันไปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือเอกชนก็เยอะมาก

ที่เที่ยวอ.ภูเพียง

 1. วัดพระธาตุแช่แห้ง
 2. พิพิธภัณฑ์วัดนาปัง
 3. หอไตรโบราณ
 4. พระธาตุวัดท่าล้อ
 5. พระพุทธรูปปางมารวิชัย
 6. พระพุทธรูปทองทิพย์น้อย
 7. ล่องแพบ้านหาดผาขน
 8. หาดหินสวยน้ำใส

อำเภอภูเพียง อำเภอนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับพญาการเมือง องค์ที่ 5 เรื่องมีอยู่ว่าพญาผากองได้อพยพผู้คนเข้ามาตั้งเมืองที่น่านเมื่อทำสงครามเสร็จ จึงได้กำเนิดอำเภอภูเพียงนี้ขึ้นมา และก็มีวัดพระธาตุแช่แห้งให้ผู้คนได้ไปบูชากราบไหว้กัน  และที่วัดแห่งนี้ก็มีความสวยงามที่มีเฉพาะอยู่แล้วที่องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง และก็เป็นวัดเก่าวัดแก่อีกด้วยและเท่าที่รู้จกเจ้าถิ่นมาวัดนี้ได้ย้ายมาจากอำเภอปัวด้วย

ที่เที่ยวอ.แม่จริม

 1. อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 2. วัดพระธาตุดอยหงษ์
 3. น้ำตกภูฟ้า
 4. น้ำตกแม่จริม

อำเภอแม่จริม อำเภอแม่จริมนี้เกิดจากการรวมตัวของตำบลพงษ์ ตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมือง  เมื่อรวมกันแล้วก็ได้กลายเป็นอำเภอแม่จริมที่มีขนาดใหญ่พอสมควรและก็มีพื้นที่อีกบางส่วนที่ได้อยู่ติดกับประเทศลาว  น่าสนใจใช่มั้ยล่ะได้ไปเที่ยวที่แม่จริมแล้วก็ยังได้ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปเที่ยวที่ประเทศลาวได้อีกด้วยแต่ในอำเภอก็มีที่ให้เราได้ไปเที่ยวอยู่แล้วอย่างที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม  วัดพระธาตุดอยหงษ์

ที่เที่ยวอ.เวียงสา

 1. ตลาดเช้า
 2. วัดบุญยืน
 3. เฮือนรถถีบมะเก่า
 4. ชุมชนผีตองเหลือง(มลาบรี)
 5. บ้านสล่าเก๊า
 6. กะหล๊กไม้

อำเภอเวียงสา เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแล้วนะเท่าที่ศึกษามาและก็อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวถือได้ว่าโชคดีมากๆที่ได้อยู่ติดกับแม่น้ำโขงด้วย  และบางคนก็ใช้เส้นทางในอำเภอเวียงสานี้เป็นเส้นทางผ่านไปเที่ยวที่ดอยสมอดาวเพราะเป็นทางที่ใกล้ที่สุดแล้ว  และในอำเภอก็จะมีดอยผาผึ้งให้ได้ไปเที่ยวและได้สัมผัสกับความหวานความสวยงามของดอยแห่งนี้อีกด้วย

ที่เที่ยวอ.สองแคว

 1. อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 2. จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านใหม่ชายแดน
 3. น้ำตกห้วยหาด
 4. น้ำตกผาธาร
 5. น้ำตกตาดแฉ่ง
 6. น้ำตกตาดทอง
 7. น้ำตกน้ำกอม
 8. น้ำตกน้ำเสน
 9. น้ำตกห้วยตาด
 10. น้ำตกน้ำพัน
 11. ถ้ำเวียงแก
 12. ถ้ำผาหลัก
 13. สำนักสงฆ์ถ้ำผาหลัก
 14. น้ำตกหงษ์เวียงจันทร์

อำเภอสองแคว อยู่เหนือสุดของจังหวัดน่าน  เมื่อก่อนอำเภอนี้ก็เป็นพื้นที่เดียวกับอำเภอเชียงกลาง  และได้แบ่งตำบลนาไร่หลวง ตำบลชนแดน และตำบลยอด ออกมารวมกันแล้วมีชื่อว่าอำเภอสองแคว  และมีจุดสำคัญอย่างที่จุดผ่อนปรนไทย-ลาว หรือบ้านใหม่ชาแดน  มีที่ให้เที่ยวหลักๆก็คืออุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินสวยงามมากๆ  น้ำตกหงส์เวียงจันทร์ไปรับความสดชื่นกันได้ที่นี่เลย และไปปีนเขาหรือไปผจญภัยที่ถ้ำเวียงแกและถ้ำผาหลัก

ที่เที่ยวอ.สันติสุข

 1. น้ำตกแม่สะนาน
 2. อ่างเก็บน้ำห้วยข่อนแก่น
 3. วัดโปร่งคำ
 4. อารามเวฬุวัน

อำเภอสันติสุข เป็นอำเภอเล็กๆที่มีความสนใจมากๆทั้งด้านท่องเที่ยวและด้านประเพณี  ที่อำเภอนี้เขาจะมีการจังงานวัดเป็นประจำทุกๆปีเขาจะเรียกว่า  ประเพณีถวายทานเสนาสนะไว้ในพระพุทธศาสนา ชื่อยาวมากบางคนนี่แทบจะจำไม่ได้เลยทีเดียว  ในงานก็จะมีการแห่ขบวน  มีการแข่งขัน  มีการแสดง  อย่างนี้ต้องห้ามพลาดเลยเด็ดขาด  ถ้าคิดจะไปก็ไปช่วงที่เขาจัดงานกันและก็ได้โอกาสไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างกันอีกด้วยนะ

จังหวัดเล็กๆอย่างจังหวัดน่านเป็นแหล่งอารยธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่น่ามาเยือนและรับรองว่า ไม่ว่าใครหากได้มาแอ่วน่าน จะต้องประทับใจและหลงรักเมืองอันแสนโรแมนติกนี้อย่างแน่นอน หากใครยังไม่เคยมาเที่ยวน่านหรือเพียงผ่านแวะมาเท่านั้น คงต้องหาเวลาและจัดโปรแกรมให้ จังหวัดน่านเป็นจุดหมายปลายทางที่แสนโรแมนติก ที่เที่ยวน่านและที่เที่ยวลำพูนรอคุณอยู่นะ!