รวมสถานที่ท่องเที่ยวพะเยาถ่ายรูปสวยๆ ธรรมชาติ น้ำตก

เที่ยวพะเยากันไหมในปีนี้ จังหวัดพะเยาอยู่ในดินแดนล้านนาตอนบนที่ยังคงกรุ่นกลิ่นไอแบบเมืองเหนือแท้ ที่เที่ยวพะเยาจะมีร่องรอยอารยธรรมของล้านนาและย้อนไปจนถึงยุคสมัยพุกามยาวที่คงมนต์เสน่ห์ มีสำเนียงและภาษาถิ่นเป็นของตนเองแบบคำเมืองที่แตกต่างจากชาวเหนืออย่างเมืองเชียงใหม่ พะเยามีความสวยงามทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย เราลองมาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวพะเยาด้วยกัน

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา

อาจจะกล่าวได้ว่ากว๊านพะเยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ที่ผู้คนนึกถึงเมื่อพูดถึงจังหวัดพะเยา กว๊านที่เรียกกันในภาษา คำเมือง ก็คือบึงนี่เอง หากได้มาเยือนยังกว๊านพะเยา ต้องไม่พลาดที่จะรอคอยชมพระอาทิตย์ตกคล้อยหลังทิวเขาที่กว๊านพะเยา เป็นช่วงเวลาอันแสนโรแมนติกของพะเยาทีเดียว กว๊านพะเยามีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอันสวยงาม  มองเห็นทิวเขาโอบล้อมรอบแผ่นน้ำใสและต้นไม้เขียว ที่นี่มีอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองให้นักท่องเที่ยวได้แวะสักการะ และสัญลักษณ์อีกอย่างของกว๊านพะเยาคือพญานาคสองตัวสีขาวกลางน้ำ สถานที่ตั้งกว๊านพะเยานั้นเดินทางมาไม่ยากเพราะอยู่ที่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

วัดศรีโคมคำ หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง

วัดศรีโคมคำ วัดพระเจ้าตนหลวง
ภาพ: emotiond.blogspot.com

วัดศรีโคมคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดพระเจ้าตนหลวง อยู่ริมกว๊านพะเยา เมื่อได้ไปเที่ยวยังกว๊านพะเยาก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมสักการะพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพะเยา พระเจ้าตนหลวงเป็นองค์พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดของล้านนา  มีอายุกว่า 500 ปี องค์เป็นสีทองอร่าม หากมาเยือนพะเยาช่วงเดือนพฤษภาคมหรือช่วงวิสาขบูชา  นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมงาน นมัสการพระเจ้าตนหลวง หรือ แปดเป็ง  พระเจ้าตนหลวงเป็นพระสำคัญที่สุดองค์หนึ่งของดินแดนล้านนา ในความเชื่อของชาวล้านนาหากได้มานมัสการพระเจ้าตนหลวงจะเกิดสิริมงคลอย่างมากต่อชีวิต

หอวัฒนธรรมนิทัศน์พะเยา

หอวัฒนธรรมนิทัศน์พะเยา
ภาพ: กระทรวงวัฒนธรรม

หอวัฒนธรรมนิทัศน์พะเยาอยู่ใกล้ ๆ กับวัดศรีโคมคำ นักท่องเที่ยวสามารถเดินถึงกันได้ ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณ ทั้งเครื่องเคลือบดินเผาและหินทรายโบราณ  เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นมา วรรณกรรม  วิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญา ของชาวพะเยา  ตกแต่งและจัดสถานที่อย่างสวยงามตามแบบล้านนาแท้ น่าเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง หอวัฒนธรรมนิทัศน์พะเยา ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภาคเหนือดีเด่น ในปี พ.ศ. 2551 ด้วย

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
ภาพ: เมืองพะเยา – เทศบาลตำบลหนองหล่ม

อุทยานสวยงามมีพื้นที่กว้างกินเขต 3 อำเภอ คือดอกคำใต้ ปง และเชียงม่วน ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งของนกยูง มีจำนวนของนกยูงเขียว หรือนกยูงไทยมากที่สุดในประเทศไทยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าไปเที่ยวชมและสัมผัสได้แก่ ถ้ำใหญ่ผาตั้งที่มีหินงอดหินย้อยสวยงามและมีถ้ำเล็กๆ อยู่โดยรอบ น้ำตกธารสวรรค์เป็นป็นน้ำตกสี่ชั้น มีต้นกำเนิดลำน้ำจากห้วยแม่ปิง และป่าเบญจพรรณล้อมรอบสวยงาม น้ำตกแม่บัวเป็นป็นน้ำตกหินปูนสามชั้นที่สวยงามกำเนิดจากแหล่งน้ำห้วยแม่จั๋ง มี น้ำตกไหลตลอดปี น้ำตกห้วยต้นผึ้งเป็นน้ำตกที่ต้องเดินเท้าเข้าไปและระหว่างทางจะพบชั้นของน้ำตกไหลเรื่อยไปจนถึงต้นกำเนิดน้ำตก ฝั่งต้าคือความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรคเป็นการที่เนินถูกกัดเซาะพังเป็นรูปร่าง เหมือนเสาหินที่เรียงรายกันสวยงาม และยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม

อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม
ภาพ: สำนักอุทยานแห่งชาติ – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมเป็นอุทยานที่สวยงามและกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาเขตของสองจังหวัดคือ จังหวัดพะเยาและจังหวัด เชียงราย นอกจากความสวยงามของธรรมชาติที่มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ อันมีป่าไม้หายากหลายชนิดและ แหล่งน้ำกว้างแล้ว ไฮไลท์ที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสก็คือ หมู่นกเป็ดน้ำฝูงใหญ่ที่อพยพหนีหนาวมาในช่วงเดือน มกราคมถึง มีนาคมของทุกปี นกเหล่านี้จะหนีหนาวมาอาศัยอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ซึ่งมีเนื้อที่ของอ่างเก็บน้ำถึง 5000 ไร่  การเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม ให้เข้า ทางหลวงหมายเลข 1 พะเยาเชียงราย ถึงหลักกิโลเมตรที่ 858 จากนั้นเลี้ยวขวาไปประมาณ 6 กม. ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม ที่บ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
ภาพ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าอยู่บนภูสูงท่ามกลางขุนเขา อันเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าม้งและเย้า ผู้มาเยือนจะได้สมัผัสกับบรรยากาศอันสดชื่นและเย็นสบายที่เหมือนภูเขากำลังโอบเราเอาไว้ ที่นี่ทางราชการได้จัดระบบดินและน้ำเพื่อให้ชาวเขาเลิกทำไร่เลื่อนลอย  ส่งเสริมการปลูกผักผลไม้ และพืชเมืองหนาว ดอกไม้เมือง หนาว ทำให้ที่นี่สวยงามไปด้วยเหล่าพืชพรรณและไม้ดอกสีสันหลากหลาย ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้าน 12 พัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา  เมื่อขึ้นมาถึงที่นี่ต้องไม่พลาดไปชมทะเลหมอกยังวนอุทยานภูลังกา  เป็นหน้าผายื่นแหลมออกไป เป็นลานโอโซนให้ได้สูดหายใจอากศบริสุทธิ์เต็มปอด เบื้องล่างมองลงไปเห็นดินแดนของประเทศลาว มีห้วยผาบ่องซึ่งเป็นความแปลกของธรรมชาติที่มีน้ำไหลกลางโพรงหน้าผา หรือเลือกมาเล่นพักผ่อนยังน้ำตกขุนน้ำต้มซึ่งเป็นน้ำตกสามชั้นเหมาะกับการลงแช่น้ำใสเย็น  เดินชมแปลงเกษตรซึ่งมีพืชเมืองหนาวนานาชนิด ทั้งไม้ผลอย่างอโวคาโด้  ลิ้นจี่ องุ่น  ไม้ประดับเช่น พีค๊อก ขิงแดง  กระเจียว มะเขือมิกกี้เม้าท์  ผักกะหล่ำม่วง  หอมญี่ปุ่น  ซูกินี่   หากมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะได้ชมประเพณีปีใหม่เย้า ชาวเย้าแต่งกายสวยงามพร้อมการละเล่น ช่วงมกราคมมีประเพณีปีใหม่ม้ง  มีกีฬาม้ง โยนลูกช่วง และการเลี้ยงฉลองกันทั้งหมู่บ้าน

วัดติโลกอาราม

วัดติโลกอาราม
ภาพ: Chiang Rai International Airport (CEI)

วัดติโลกอารามแห่งนี้เป็นเสมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์กว่า 500 ปี พระเจ้ติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ได้ดำริให้สร้างขึ้น ในช่วงปีพ.ศ. 2019  ความพิเศษของการไปเที่ยวชมวัดอยู่ที่ วิธีการเดินทางต้องไปทางเรือเท่านั้นเพราะวัดได้จมอยู่กลางน้ำ เนื่องจากการสร้างประตูกั้นกว๊านพะเยาในปี พ.ศ. 2482  ความเพลิดเพลินอยู่ที่ได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์แปลกตาตลอดทางที่เรือล่องสู่วัด และหากมาช่วงวันพระใหญ่จะได้ชมการเวียนเทียนด้วยเรือทางน้ำ สวยและแปลกตาทีเดียว  วัดแห่งนี้ตั้งอยู่กลางกว๊านพระเยาในอำเภอเมืองพะเยา

ป่าหิน บ่อสิบสอง

ป่าหิน บ่อสิบสอง
ภาพ: สำนักอุทยานแห่งชาติ – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ป่าหิน บ่อสิบสองแห่งนี้ นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้พบกับร่องรอยอารยธรรมเกี่ยวกับการขุนหินทรายจากภูเขาหินทราย  ทั้ง 12 บ่อ เพื่อนำไปทำโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตั้งแต่สมัยอาณาจักรพุกามครอบครองบริเวณนี้  ตรงปากบ่อยังมีร่องรอยของหอกดาบที่ข้าทาสสมัยโบราณใช้ขุดหินทราย  ตรงกลางมีบัลลังก์หินเป็นที่นั่งของพระยาเจี๋ยง  ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เก่งกาจในยุคนั้น ที่บ่อสิบสองแห่งนี้ยังขุดค้นพบ  ภาพเขียนแผ่นหินในบ่อ และพบขวานหินโบราณของมนุษย์ยุคโบราณด้วย ในพื้นที่ประมาณกว่า 600 ไร่ ซึ่งเป็นกำเนิดต้นน้ำของห้วยแก้ว บ้านต๊ำ ดงเจน และบ้านต๋อม  สถานที่ตั้งป่าบ่อสิบสองอยู่ที่ บ้านต๋อมไม่ไกลจาก อำเภอเมืองพะเยามากนัก

โบราณสถานเวียงลอ

โบราณสถานเวียงลอ
ภาพ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โบราณสถานเวียงลอเป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้จากโบราณวัตถุมากมายในบริเวณบ้านเวียงลอแห่งนี้ จะทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปถึงสมัยอารยธรรมอันรุ่งเรืองของสมัยพ่อขุนงำเมือง และอาณาจักรพุกามยาวนับเนื่งมาประมาณ กว่า700 ปี  ด้วยซากวัดเก่าที่สำคัญอย่างวัดศรีปิงเมือง และวัดอื่น ๆ กระจายทั่วบริเวณ  กำแพงเมืองเก่าและพระธาตุ อีกทั้งยังค้นพบวัตถุโบราณชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีกมากมาย สำหรับผู้ที่ชอบเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ไม่ควรพลาดมาเยือนที่แห่งนี้ นอกจากนั้นใกล้กับเวียงลอยังเป็นจุดที่ลำน้ำจุนไหลลงมารวมกับแม่น้ำอิง ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “สบอิง” อีกด้วย  สถานที่ตั้งโบราณสถานเวียงลออยู่ที่ที่ราบลุ่มลอทางทิศตะวันออกของดอยจิกจ้อง ข้างแม่น้ำอิง เดินทางได้โดยไปตามทางหลวงหมายเลข  1021 ประมาณ 29 กม.

บ้านแกะนักขนาด

บ้านแกะนักขนาด
ภาพ: https://www.youtube.com/watch?v=n4ze0pN3Oeg

ที่พะเยามีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่มีสีสันด้วย นั่นก็คือ ฟาร์มเลี้ยงแกะในชื่อ บ้านแกะนักขนาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีสมาชิกเป็นเด็ก ๆ คงจะต้องถูกใจที่นี่อย่างแน่นอน เพราะบ้านกะนักขนาดเปิดเป็นฟาร์มแกะ และยังมีสัตว์อีกหลายชนิด  มีบริการขี่ม้า สอนขี่ม้า ชมและยังให้อาหารแกะฝูงใหญ่  วิวภายในฟาร์มร่มรื่น มีประภาคารท่าเรือโบราณสวยให้ได้ถ่ายรูป และสัตว์สวย ๆ อย่างนกยูงก็มีให้ชมเช่นกัน สถานที่ตั้งของบ้านแกะนักขนาดอยู่ที่ หมู่บ้านทุ่งกิ่ว ถนนรอบกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา

เที่ยวพะเยาสัมผัสรรมชาติแสนสวยและผู้คนใจดี ที่เที่ยวพะเยารอให้มาชม

ที่เที่ยวในตัวเมืองพะเยา

 1. บ้านโบราณอายุร้อยปีริมกว๊านพะเยา
 2. โบราณสถานบ้านร่องไฮ
 3. โบราณสถานเวียงลอ
 4. วัดติโลกอาราม
 5. วัดพระธาตุจอมทอง
 6. วัดราชคฤห์
 7. วัดศรีโคมดำ
 8. อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
 9. หอวัฒนธรรมนิทัศน์
 10. ตลาดเช้า
 11. ตลาดโต้รุ่ง
 12. กว๊านพะเยา
 13. น้ำตกจำปาทอง
 14. ศาลหลักเมืองพะเยา
 15. สถานีประมงน้ำจืดพะเยา
 16. อ่างเก็บน้ำแม่ปืม
 17. พระตำหนักกว๊านพะเยา
 18. น้ำตกห้วยแม่เหยี่ยน
 19. ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี

อำเภอเมืองพะเยาเป็นศูนย์กลางความเจริญของของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะอำเภอนี้  เจริญแบบว่าหลายด้านมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการปกครอง  ด้านการบริหาร  แทบจะครบทุกด้านเลยก็ว่าได้  เมื่อก่อนอ่ะนะที่อำเภอนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะลองคิดดูสิว่าจังหวัดเชียงใหม่จะใหญ่ขนาดไหนถึงขั้นกินพื้นที่ของจังหวัดพะเยาไปด้วยเลยอ่ะ  และเมื่อไปเที่ยวที่พะเยาล่ะก็ต้องไปที่กว๊านพะเยาให้ได้เพราะเป็นแลนด์มาร์คเลยล่ะ

ที่เที่ยวอ.จุน

 1. เวียงโบราณเวียงลอ
 2. วัดพระธาตุขิงแกง
 3. วัดกู่ผางลาง
 4. วัดกู่ไก่แก้ว
 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
 6. อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวก่ำ
 7. อ่างเก็บน้ำวัดกู่ผางลาง
 8. วัดพระธาตุสามดวงตำบลห้วยยางขาม
 9. วัดธาตุตำหนักธรรมตำบลห้วยยางขาม

อำเภอจุน เป็นอำเภอที่มีสินค้าส่งออกและก็เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เยอะมากถ้าเทียบกับอำเภออื่นๆ  ตัวสินค้าก็จะมี  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  น้ำพริกข่า  ข้าวแตน   กล้วยหอมทองยัดเยียด  แจกันไม้มะม่วง  อย่างชื่อนี่ก็แปลกดีนะ  แต่ก็เพราะชื่อแปลกนี่แหละถึงมีคนซื้อกันเยอะแยะ  แหล่งท่องเที่ยวที่นี่เขาก็มีเยอะอยู่นะอย่างเช่น  เวียงโบราณเวียงลอ  อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวก่ำไปชมธรรมชาติที่สวยงามกันได้ที่นั่นเลย  และก็ที่อ่างเก็บน้ำวัดกู่ผางลาง

ที่เที่ยวอ.เชียงคำ

 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง
 2. วัดพระนั่งดิน
 3. วัดพระธาตุดอยคำ
 4. วัดพระธาตุสบแวน
 5. วัดนันตาราม
 6. วัดแสนเมืองมา
 7. อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324
 8. น้ำตกน้ำมิน
 9. น้ำตกคะแนง
 10. ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ

อำเภอเชียงคำ ที่อำเภอนี้เขาจะเด่นเรื่องผ้าทอไทลื้อ  หรือผ้าทอชนิดต่างๆ  และก็มความเจริญเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ  ส่วนใหญ่พื้นที่ของอำเภอเชียงคำ ก็จะเป็นแค่ทางผ่านของนักท่องเที่ยวเพื่อจะไปเที่ยวที่เชียงราย   แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังสนใจจะเที่ยวที่อำเภอเชียงคำแห่งนี้ อย่างเช่นที่วัดนันตาราม  จะสร้างโดยการใช้ไม้สักทั้งหลังหมดเลยมีควมกว้างใหญ่มากและภายในวัดก็จะมีพิพิธภัณฑ์แสดงเกี่ยวกับของใช้พื้นบ้านของคนในสมัยโบราณเก่าแก่

ที่เที่ยวอ.เชียงม่วน

 1. วัดท่าฟ้าใต้
 2. วนอุทยานไดโนเสาร์-แก่งหลวง
 3. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
 4. น้ำตกห้วยต้นผึ้ง
 5. หมู่บ้านไทลื้อบ้านทุ่งมอก
 6. ฝั่งต้า
 7. พระธาตุปูปอ-จุดชมวิว

อำเภอเชียงม่วน เมื่อก่อนอำเภอนี้เป็นอำเภอเดียวกับอำเภอบ้านม่วงของจังหวัดน่าน  และก็ได้แบ่งพื้นที่ตำบลสระ ตำบลเชียงม่วนออกมา  แล้วก็ตั้งขึ้นเป็นอำเภอเชียงม่วงและย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพะเยาตามชื่อในปัจจุบันนี้  พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอนี้เขาก็มีแต่เทือกเขา  แหล่งท่องเที่ยวของที่อำเภอเชียงม่วงก็มีที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางไปชมธรรมชาติที่สวยงามและเสียงสัตว์ธรรมชาติ  และวนอุทยานไดโนเสาร์ที่แก่งหลวงเพื่อให้ได้พาลูกหลานไปเที่ยวชมเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์และหุ่นจำลองของไดโนเสาร์

ที่เที่ยวอ.ดอกคำใต้

 1. สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม บ่อน้ำ 1,000 ปี
 2. ถ้ำปางงุ้น
 3. ทุ่งทานตะวัน วีถีชีวิตเกษตรปลอดภัยบ้านจำไก่
 4. วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล
 5. วัดบุญเกิด
 6. หนองหล่มตำบลสุขภาวะ
 7. วัดศรีชุม
 8. วัดพระธาตุจอมศีล
 9. อ่างเก็บน้ำร่องสัก
 10. หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยชมพู-ผาเทวดา
 11. วัดพระธาตุดอยน้อย
 12. ถ้ำฝนแสนห่า
 13. วนอุทยานบ้านถ้ำ
 14. วัดพระธาตุจอมไคร้

อำเภอดอกคำใต้ อยู่ติดกับอำเภอเมืองจึงมีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วกว่าอำเภออื่นๆ  ถ้าชายโสดได้ไปเที่ยวที่อำเภอนี้อาจจะมีการติดใจความสวยงามของผู้หญิงอำเภอนี้เลยก็เป็นไปได้เพราะเขาบอกมาว่าผู้หญิงที่อำเภอดอกคำใต้แห่งนี้เขามีความงามทั้งใบหน้าและกิริยาการกระทำ   และใครที่อยากจะไปซื้อผ้าคลุมไหล่สไตล์ภคเหนือล่ะก็ไปที่อำเภอดอกคำใต้นี่เลยมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบสวยๆทั้งนั้นรับประกันความสวยงามทุกผืนทุกลวดลาย

ที่เที่ยวอ.ปง

 1. วัดพระธาตุดอยหยวก
 2. วนอุทยานแห่งชาติภูลังกา
 3. ต้นกำเนิดแม่น้ำยม
 4. น้ำตกถ้ำบ่อแร่
 5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
 6. หาดน้ำดัง
 7. ยอดดอยภูลังกา
 8. ยอดดอยภูนม
 9. ลานหินล้านปี
 10. ทุ่งดอกโคลงเคลง
 11. น้ำตกภูลังกา

อำเภอปง เห็นพื้นที่ของอำเภอนี้แล้วต้องร้องโอ้โห่กันเลยทีเดียวเพราะว่ากินพื้นที่ไปเกือบครึ่งจังหวัดกันเลยที่เดียว  ถือได้ว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยแหละ  และเป็นแหล่งเครื่องเงินที่คาดว่าน่าจะเป็นแหล่งที่สุดน่าจะใช่และก็ได้มีการทำผ้าทอบ้านป่าคาซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครหลายๆคน  และคนที่ชอบน้ำตกก็ต้องไปที่น้ำตกบ่อแร่เลยมีความป็นธรรมชาติเอามากๆเลย  แม่ที่อำเภอนี้ก็ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยมอีกด้วย

ที่เที่ยวอ.ภูกามยาว

 1. วัดพระธาตุปูปอ
 2. วัดพระธาตุดอยจุก
 3. อ่างเก็บน้ำร่องติ้ว
 4. วัดพระธาตุภูขวาง
 5. พระธาตุภูกามยาว
 6. พระธาตุลานเตี้ย

อำเภอภูกามยาว แต่ก่อนนี้อำเภอภูกามยาวจะอยู่ในเขตของอำเภอเมืองพะเยา  แต่เพราะอะไรก็ไม่รู้ได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนออกมาและตั้งชื่อใหม่ว่าอำเภอภูกามยาวและก็เป็นอำเภอน้องใหม่อีกด้วย  มีสินค้าประจำท้องถิ่นอย่างผ้าใยกล้วยทอมือบางคนก็พึ่งจะรู้ว่าใยกล้วยก็ใช้ทอผ้าได้ด้วย  แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากผักตบชวานำผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋าก็ได้  ตะกร้าก็ได้  ที่รองแก้วน้ำหรือรองของอื่นๆก็ได้

ที่เที่ยวอ.ภูซาง

 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง
 2. พระธาตุภูซาง
 3. ด่านชายแดนไทย-ลาว (บ้านฮวก)

อำเภอภูซาง จะอยู่เหนือสุดของจังหวัดพะเยาและก็มีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับประเทศลาวด้วย แต่ถ้าจะไปก็ต้องผ่านด่านชายแดนไทย-ลาวไปถึงจะได้ไปเที่ยวอย่างถูกกฎหมายอย่างถูกต้อง แต่เก่าแต่ก่อนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วอำเภอภูซางได้เป็นอำเภอเดียวกับอำเภอเชียงคำ  และได้ถูกแบ่งออกมาเป็นอำเภอภูซางในปัจจุบันที่เรารู้จักกัน   ที่นี่เขามีการทำแหนมกันเป็นจำนวนมากใครที่ชอบกินแหนมสดต้องไปกินที่อำเภอภูซางเลย

ที่เที่ยวอ.แม่ใจ

 1. บ้านปางปูเลาะ
 2. มะพร้าวเผา
 3. หนองเล็งทราย
 4. อ่างเก็บน้ำแม่ปืม

อำเภอแม่ใจ อำเภอนี้ได้แรงบันดาลใจการตั้งชื่อมาจากชื่อแม่น้ำนั่นเอง และก็เป็นอำเภอเล็กด้วยคนที่อาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่ก็ย้ายมาจากจังหวัดลำปางด้วยเป็นส่วนใหญ่ และอำเภอแม่ใจก็เป็นอำเภอที่แทบจะไม่มีภูเขาสูงๆอยู่หลายที่เลยก็ว่าได้เป็นที่ราบและก็เหมาะกับการทำไร่ทำสวนหรือทำนาอีกด้วย  สภาพอากาศก็เอื้ออำนวยให้เหมาะกับการเกษตรมากๆ  และพื้นที่บนภูเขาก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปืมอีกด้วย

พะเยาเป็นเมืองเล็กๆ แต่มีความสวยงามทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เป็นเมืองที่แม้จะสงบเงียบอยู่ท่ามกลางขุนเขาแต่ก็มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะมาเที่ยวพะเยาพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ที่เที่ยวพะเยาและที่เที่ยวแพร่ยังรอให้คุณมาค้นหา