สะพานนานิวะ (Naniwa Bashi หรือ Naniwa Bridge)

สะพานนานิวะ (Naniwa Bashi หรือ Naniwa Bridge) สร้างขึ้นในสมัยเมจิ ในปี 1876เดิมสะพานแห่งนี้มีเพียงสะพานเดียว ต่อมาเมื่อเกาะ Nakanoshima แบ่งแม่น้ำ Okawa ให้ไหลไปยังแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำ Tosabori ที่อยู่ด้านหน้า และแม่น้ำ Dojima ที่อยู่เยื้องไปด้านทิศตะวันออก ได้มีการสะพานใหม่แทนสะพานเดิม สะพานใหม่นี้ประกอบด้วยสะพาน 2 สะพาน เชื่อมระหว่างแม่น้ำ Tosabori – เกาะ Nakanoshima– แม่น้ำ Dojima รวมสะพานทั้ง 2 ช่วงยาว207 เมตร กว้าง 5.7 เมตรเดิมเป็นสะพานไม้

ต่อมาในปี 1912 เมื่อมีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสาย Sakaisuji Line สู่ภาคเหนือ ได้มีการสร้างสะพานขึ้นใหม่โดยใช้หินที่ออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบซึ่งประกอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์หลายหลังที่ตั้งอยู่รายรอบ รวมทั้งอาคารที่ตั้งของตลาดหลักทรัพทย์แห่งโอซาก้า สะพานนานิวะที่เป็นสะพานหินเสร็จสิ้นการก่อสร้างในปี 1915สะพานแห่งใหม่มีความยาวประมาณ 190 เมตร และสะพานแห่งนี้เปิดให้รถแล่นผ่านได้

สะพานนานิวะ มีชื่อเรียกอื่นว่า “Lion Bridge” เพราะหัวสะพานด้านทิศเหนือและทิศใต้มีรูปสลักหัวสิงโต จึงกลายเป็นชื่อเรียกและสัญลักษณ์ของสะพานแห่งนี้ รูปสลักสิงห์โตนี้เรียกว่า “Ah-Un Lions” ตัวหนึ่งอ้าปาก อีกตัวหนึ่งไม่อ้าปาก

จากสะพานนานิวะ นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของสะพานอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้อีกหลายสะพาน นอกจากนี้ในวันที่อากาศปลอดโปร่ง นักท่องเที่ยวอาจได้ชมความงดงามของภูเขาต่าง ๆที่อยู่ในบริเวณไม่ไกลจากสะพาน ในช่วงเทศกาลฤดูร้อนท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านพอสดชื่น ที่สะพานนานิวะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอชมความงดงามของเทศกาลดอกไม้ไฟ

หากต้องการถ่ายภาพคู่กับรูปสลักสิงห์โตหินหัวสะพานนานิวะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังสะพานแห่งนี้ โดยใช้รถไฟใต้ดินสาย Sakaisuji Subway Line และรถไฟ Keihan Line ลงที่สถานี Kitahama Station จากนั้นเดินเท้าต่ออีกเพียง 1 นาที ก็จะถึงสะพาน ไปเที่ยวโอซาก้าที่อื่นๆกันต่อ