ศาลเจ้าโฮริกาวะ อิบิสุ จินยา (Horikawa Ebisu Jinja Shrine)

ศาลเจ้าโฮริกาวะ อิบิสุ จินยา (Horikawa Ebisu JinjaShrine) ศาลเจ้าในศาสนาชินโต เป็นศาลเจ้าขนาดเล็กในซอย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ Minami-morimachi Station  ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 6 เชื่อว่าการมาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้ จะช่วยให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ บริเวณทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัว สัญลักษณ์ของเทพเจ้าที่สิงสถิตย์ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้

ประมาณกลางเดือนมกราคม ศาลเจ้าแห่งนี้มีเทศกาลโทกะ เอบิสุ (Toka Ebisu) ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีการไหว้ขอพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ ศาลเจ้าที่เงียบสงบแห่งนี้จะมีชีวิตชีวาด้วยเสียงสวดนมัสการ

ศาลเจ้าโฮริกาวะ อิบิสุ จินยา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ Minami-morimachi Station ดังนั้น หากเดินทางมาโดยรถไฟใต้ดินสาย Sakaisuji Subway Line หรือ Tanimachi Line ให้ลงที่สถานี Minami-morimachi Station เดินเท้าต่ออีกประมาณ 3 นาที ก็ถึงศาล หากโดยสารรถไฟสาย JR Tozai Line ให้ลงที่สถานี Osaka-Temmangu Station (เที่ยวโอซาก้าที่อื่นๆต่อ)