สุสานจักรพรรดิ์นินโทกุ (Emperor Nintoku’s Tomb)

สุสานจักรพรรดิ์นินโทกุ (Emperor Nintoku’s tomb หรือ Daisenryo Kofun) หลุมฝังศพที่ออกแบบคล้ายรูปกุญแจ เนินดินที่เป็นสุสานมี 3 ชั้น ตรงกลางมีรอยคอดโค้ง หากดูจากด้านบนมีลักษณะคล้ายลูกกุญแจโบราณ รอบสุสานมีคลองขุดซ้อนกัน 3 ชั้น ที่สุสานแห่งนี้นักโบราณคดีขุดพบดาบ เครื่องทรง แจกันแก้ว และจานภาชนะมากมาย เอกสารและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับสุสาน ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ Sakai Municipal Museum รอบสุสานของจักรพรรดิ์ยังมีสุสานขนาดเล็กอีก 10 สุสาน แต่อย่างไรก็ตามจากหลักฐานที่ขุดค้นพบเมื่อเร็วๆ นี้ที่มีอายุประมาณศตวรรษที่ 5 ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นว่า สุสานแห่งนี้จะใช่สุสานของจักรพรรดิ์นินโทกุหรือไม่

การชมสุสานแห่งนี้ หากต้องการมองเห็นภาพจากมุมสูง นักท่องเที่ยวต้องชมจากที่ว่าการเมืองซากะอิ หรือ จะเดินชมรอบๆ สุสาน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงก็ได้

การเดินทางมาเที่ยวโอซาก้าที่สุสานจักรพรรดิ์นินโทกุแห่งนี้ ด้วยการโดยสารรถไฟสาย JR Hanwa Line ลงสถานี Mozu Station และเดินอีกราว 10 นาที สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่ Nintoku Tenno Ryo Car Parking เสียค่าที่จอดรถ 200 เยนในเวลา 2 ชั่วโมงแรก จากนั้นคิดชั่วโมงละ 100 เยน หากจอดเกิน 5 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 600 เยน