สถานที่ท่องเที่ยวในทวีปยุโรป

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ทัวร์คนเดียวช่วงเดือนไหนดี

เที่ยวฮังการีไปกับมุ๊เมี๊ยว ก่อนอื่นขอแนะนำประเทศฮังการี (Hungary) หรือที่เรียกตัวเองว่า ม็อดยอรอสาก (Magyarorszag) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนกลางใกล้กับสโลวาเกีย, โรมาเนีย, เซอร์เบียร์และออสเตรีย โดยไม่มีส่วนใดติดทะเล ใช้ภาษามอดยอร์เป็นหลักเป็นประเทศที่มีบทบาทด้านการเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญของยุโรป โดยมีเมืองหลวงชื่อเมืองบูดาเปสต์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” เพราะภูมิประเทศที่มีแม่น้ำดานูบกั้นแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฟากฝั่ง

การเดินทางไปเที่ยวฮังการี ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะมีสายการบินที่บินตรงหลายสาย และจากที่นี่หากเรามี Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าเพราะฮังการีเป็นหนึ่งในภาคีของกลุ่ม ข้อตกลงSchengen นักท่องเที่ยวจึงนิยมวางแผนเดินทางด้วยรถยนต์เช่าหรือรถไฟในระหว่างประเทศกลุ่มนี้ เช่น เที่ยวเยอรมัน – เช็ค – สโลวาเกีย – ฮังการี เป็นต้น (ควรศึกษาข้อมูลก่อนวางแผนเพราะบางประเทศในยุโรปและกลุ่ม EU ไม่ได้อยู่ในกลุ่มภาคี)

เที่ยวไอร์แลนด์กลับมาที่ฮังการีซึ่งเป็นดินแดนแห่งปราสาทและวิหารดังในเทพนิยาย นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวฮังการี ต่างเดินทางมาเพื่อชื่นชมความงามของศิลปะอันเก่าแก่ของเมืองที่ประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรมจากศิลปะลูกผสมเยอรมัน – สลาโวนิก และศิลปะแบบโรมาเนสก์ที่มีมนต์ขลังเสริมเสน่ห์ให้กับฮังการียิ่งดูน่าหลงไหล ทั้งในตัวเมืองหลวงและเมืองต่างๆ และสถานที่เที่ยวฮังการีที่จะได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านได้ดีที่สุด เราคงต้องลองเข้าไปใช้บริการห้องอาบน้ำที่มีอยู่ทั่วประเทศจนได้อีกชื่อว่าเมืองแห่งสปามาตั้งแต่โบราณ

กรุงบูดาเปสต์

เที่ยวฮังการี กรุงบูดาเปสต์

กรุงบูดาเปสต์ นครหลวงที่มีแม่น้ำดานูบแยกกั้นกลาง 2 ฟากของเมือง แบ่งเป็นฝั่ง  Buda และฝั่ง Pest สามารถเดินทางได้สะดวกสบายด้วยรถบัส, รถไฟ มีสถานที่น่าสนใจที่ผู้มาเที่ยวฮังการีไม่ควรพลาด ชมความสวยงามของตัวเมือง

ที่กรุงบูดาเปสต์เป็นที่พักหลักของผู้มาเยือนเที่ยวเมืองเก่า Castle Hill ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานของอาคาร,อาคารพระราชวังเก่าแก่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของฮังการีไว้ และอนุสรณ์สถานที่อุทิศให้แก่บุคคลสำคัญของเมือง,เกาะมาร์กาเร็ตกลางแม่น้ำดานูบ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเมือง และเที่ยว Gellert Hill มองมุม 360 ของเมือง แล้วแช่สระน้ำร้อน นอนสปาที่ดีที่สุดในโลกที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปีชมวิถีชีวิตที่ตลาดเมือง Central Market Hall ที่รวบรวมของขาย อาหาร ของที่ระลึก และไปเดินช็อปปิ้งที่ VaciUtca วาชิอุสสตรีท

เมืองเดเบแซน

เที่ยวฮังการี เมืองเดเบแซน

เมืองเดเบแซน ( Debrecen ) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ที่มีความเจริญทัดเทียมเมืองบูดาเปสต์ เป็นแหล่งรวมมหาวิทยาลัย และสนามกีฬาของประเทศ เดินทางไปในถนนปิอาร์ตอุสสตรีท ชมโบสถ์ The Great Reform Church, จตุรัสเปโตรพิ, ศาลาว่าการ และโรงอุปรากรณ์ที่ตกแต่งสวยงาม

เมืองแอแกร

เที่ยวฮังการี เมืองแอแกร

เมืองแอแกร (Eger) มีโบสถ์สำคัญๆ หลายแห่งที่ทั้งสวยงามและมีประวัติศาสตร์เป็นสถานที่เก็บกระดูกของบุคคลสำคัญในฮังการีเช่น มหาวิหาร Eger Basilica และEger Castle ปราสาทยุคกลางที่มีกำแพงสูงเหมือนที่เคยเห็นในนิยาย และในเมืองนี้ยังได้ชื่อว่าเมืองแห่งไวน์ ต้องลองไปเที่ยวที่ Vallet of the beautiful woman หุบเขาแห่งสาวงาม เพื่อชิมไวน์รสดีของฮังการี Bull’s Blood of Eger

เมืองวิซิกราด

เที่ยวฮังการี เมืองวิซิกราด

ชมวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของดานูปเบลน ทางโค้งโอบเมืองของแม่น้ำดานูป, เดินทางไปชมหอคอยโซโลมอนที่เคยแต่ได้ยินชื่อในอดีตกับตาตัวเองที่นี่

เมืองเปชส์ ( Pécs )

เที่ยวฮังการี เมืองเปชส์

เมืองในหุบเขาที่ลดหลั่น มีความสำคัญของฮังการีทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของสุสานชาวคริสเตียนตอนต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ที่นี่จึงมีโบสถ์น้อยใหญ่ที่มีสุสานใต้ดินมากมายและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกมีมัสยิดPasha Qasim Mosque ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์ภายหลัง และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตชาวยุโรป European Cultural สัมผัสวิถีชุมชน และลองแช่น้ำร้อนที่ห้องอาบน้ำเก่าแกของชาวเติร์กที่ยังคงใช้งานมาถึงวันนี้

เมืองแอสแตรโกม ( Esztergom )

สถานที่ท่องเที่ยวฮังการี เมืองแอสแตรโกม

ที่นี่มีโบสถ์ที่อยู่ยอดเขาในทิวทัศน์ที่ด้านหน้าเป็นสนามหญ้าตัดกับด้านหลังมีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เป็นจุดที่ไกล้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสโลวาเกียที่สุดถ้ามองจากโบสถ์นี้ก็จะเห็นได้ชัดเจน

เมืองเซแกชแฟเฮรวาร ( Székesfehérvár )

สถานที่ท่องเที่ยวฮังการี เมืองเซแกชแฟเฮรวาร

เมืองหลวงเก่าที่ติดกับบูดาเปสต์ ถือว่าเป็นเมืองแห่งปราสาทและพระราชวังที่เก่าแก่ รวมถึงมหาวิหาร St.Stephen Cathedral ที่ฝังพระศพของกษัตริย์หลายพระองค์, ปราสาทหลายแห่งที่ยังคงความโรแมนติกและลึกลับไว้ในตัว และโรงอุปรากรณ์ที่ยังใช้งานอยู่และคงสภาพสวยงามเหมาะกับการชื่นชมไม่รู้เบื่อ

เมืองแซนแทนแดร

สถานที่ท่องเที่ยวฮังการี เมืองแซนแทนแดร

เมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของบูดาเปสต์ เป็นที่นิยมในการเดินเที่ยวพักผ่อนของคนฮังการี

เมืองโชโพรน

เที่ยวฮังการี เมืองโชโพรน

ชมความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมออสเตรีย – ฮังการี ในเมืองที่มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรีย

เมืองซอดลิเกท

สถานที่ท่องเที่ยวฮังการี เมืองซอดลิเกท

เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย ทั้งความสวยงามของต้นไม้สูงสีเขียวสลับส้ม ด้วยบึงน้ำที่ดูอ้างว้างและเยือกเย็นในพงป่าสร้างบรรยากาศลึกลับน่าค้นหาให้กับการเที่ยวฮังการีมากขึ้นกว่าเดิม

เมืองโนกราด

เที่ยวฮังการี เมืองโนกราด

ที่ตั้งของหมู่บ้านฮอลโลเคอ ที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นมรดกโลก เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทหินโบราณ Holloko Castle และชมโบสถ์กับบ้านเมืองที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบยุคสมัยโกธิคที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี

ทะเลสาบบาลาตอน

เที่ยวฮังการี ทะเลสาบบาลาตอน

ทะเลสาบบาลาตอน (Balaton Lake) ทะเลสาบน้ำจืดทางตะวันตกของประเทศฮังการีที่เดียวในฮังการีและที่เดียวในยุโรปตอนกลาง จึงเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยว มีที่พักตากอากาศ สปา ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง มารู้จักประเทศนี้ให้มากขึ้นโดย ฮังการี ประเทศเล็กๆ กลางทวีปยุโรปมีเมืองหลวงคือกรุงบูดาเปสต์(Budapest)นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมของป้อมปราสาท, โบสถ์วิหาร, อนุเสาวรีย์ และพิพิภัณฑ์ต่างๆ ที่สวยงามจับใจเหมือนในเทพนิยาย ถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งดานูบ” เพราะภูมิประเทศที่แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบ แต่มีข้อดีด้านระบบขนส่งมวลชนที่ครบครัน และค่าครองชีพที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆถึงจะใช้เงินยูโรเหมือนๆกัน ทำให้สามารถเที่ยวฮังการีด้วยตัวเองง่ายๆ

สภาพอากาศของฮังการีค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย เลือกเดินทางเที่ยวช่วงที่ไม่เป็นรอยต่อระหว่างฤดูกาลเพื่อหลีกเลี่ยงฝน เพราะที่ฮังการีและในยุโรปวันไหนฝนตกก็จะตกกันทั้งวัน คงเที่ยวไม่สนุกเป็นแน่ ช่วงเวลาท่องเที่ยวฮังการีด้วยตัวเองที่เหมาะที่สุดคงจะเป็นช่วงฤดูร้อน เพราะเต็มไปด้วยสีสันและเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองอย่างสนุกสนาน

เที่ยวฮังการีช่วงเดือนไหนดี

ฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ยังพอมีหิมะให้เห็นบ้าง สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง และต้องการสัมผัสหิมะ ในช่วงนี้ถือว่าคุ้มค่ากว่าหน้าหนาวเพราะกลางวันยาวขึ้น เดินเที่ยวพอได้แต่ก็ยังต้องสวมเสื้อกันหนาวอยู่บ้าง หลีกเลี่ยงเดินทางช่วงปลายเดือนเมษายน – พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักและยาวนาน

ฤดูร้อนในเดือน มิถุนายน – สิงหาคม เป็นช่วงน่าเที่ยวที่สุดในรอบปีของฮังการี อุณหภูมิเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส ซึ่งสำหรับคนไทยคงถือว่าอากาศดีไม่ค่อยร้อนนักเมื่อเทียบกับบ้านเรา มีการจัดเทศกาลมากมายภายในเมืองโดยเฉพาะที่บูดาเปสต์ให้นักท่องเที่ยวได้เพลินตาเพลินใจไปกับร้านรวงต่างๆ และเดินทางเที่ยวชมสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งได้อย่างสบายๆ

ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีฝนตกค่อนข้างบ่อยเรียกว่า 7 วันฝนจะตกสัก 5 วัน สภาพอากาศแปรปรวนท้องฟ้าไม่ค่อยสดใสนักเพราะเวลาฝนตกก็ตกกันทั้งวัน จึงอาจทำให้เที่ยวไม่คุ้มสักเท่าไหร่

ฤดูหนาวเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงหนาวเย็นที่สุดของปี แม้ในตัวเมืองบูดาเปสต์ก็มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งตั้งแต่ 3 ถึง-15 องศาเซลเซียส ช่วงกลางวันสั้น กลางคืนยาวนาน อากาศค่อนข้างชื้นและหิมะตกหนัก

การเตรียมแพคกระเป๋าเครื่องแต่งกายก็แตกต่างกันไปตามฤดูกาลถ้าไม่ใช่ฤดูร้อนก็เตรีมความอบอุ่นให้ร่างกายให้พร้อม

 • ฤดูใบไม้ผลิ : เตรียมเสื้อแขนยาวหรือผ้าคลุมที่อบอุ่นแต่ไม่ถึงกับต้องหนามาก เพราะที่นี่อากาศในฤดูใบไม้ผลิจะหนาว นานๆทีอาจมีหิมะตก หรือพบว่าฝนตกอยู่บ้าง
 • ฤดูร้อน : ใส่เสื้อผ้าสบายๆ อากาศที่ฮังการีค่อนข้างอบอุ่นนานกว่าเมืองอื่น ถึงมีแดดแรงแต่ลมก็เย็น เตรียมครีมกันแดดและแว่นกันแดด เพื่อเดินทางเที่ยวได้อย่างสบายๆ
 • ฤดูใบไม้ร่วง : เตรียมเสื้อกันฝน หรือโค้ทกันฝน พร้อมรองเท้าหนังที่กันน้ำได้ รวมถึงถุงเท้าหลายๆ คู่ เพราะที่นี่ฝนตกทีก็กินเวลาหลายวันทีเดียว
 • ฤดูหนาว : จัดเต็มเสื้อผ้ากันหนาวแบบเต็มยศไว้ได้เลย เพราะที่นี่หนาวได้ถึง -15 องศา

วัฒนธรรมในฮังการี

สังคมชาวฮังกาเรียนเน้นการให้เกียรติแก่ผู้หญิงมาก่อน เช่น เวลาเดินเข้าประตูฝ่ายชายจะต้องเป็นผู้นำ เพื่อแสดงความกล้าหาญแก่ผู้หญิง และเวลาจับมือทักทาย จะให้ผู้หญิงเป็นผู้ยื่นมือทักทายก่อนจับมือกันเสมอ

เมื่อเราเดินทางไปเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ถึงเราจะได้พบกับโบสถ์วิหารเรียงรายเต็มเมือง แต่ถือว่าผู้คนที่นี่ไม่เคร่งศาสนาเหมือนประเทศไกล้เคียงนัก คนฮังกาเรียนเน้นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นของกันและกัน และโต้แย้งด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดงานเทศกาลก็มักจัดกันที่โบสถ์เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับศาสนาอยู่บ่อยครั้ง

อาหารของฮังการี ค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาหารเยอรมัน เมื่อเดินทางไปเที่ยวฮังการีด้วยตัวเองต้องไม่พลาดลองชิมอาหารท้องถิ่น เช่น กูลาช (Gulasch) เป็นอาหารออกแนวเยอรมันคล้ายสตูว์, Toltottkaposzta กะหล่ำปีห่อข้าวรสเปรี้ยว และขนมของฮังการีก็ค่อนข้างชึ้นชื่อโดยเฉพาะStuffed Pancake แพนเค้กสอดไส้ที่มีวางขายทั่วไปในยุโรป แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณเดินเข้าไปทานอาหารในร้าน การให้ทิปกับงานบริการต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำ (โดยทั่วไปจะให้ 10% จากค่าบริการ)

ค่าเงินของที่นี่ยังใช้เงินโฟรินต์ (Forint) สำหรับนักท่องเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ควรแลกเงินติดตัวไว้เพื่อเป็นค่าอาหารและค่าเดินทาง

ข้อควรระวังที่เราไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งในฮังการี

 1. ถ้าเงินหมดให้เข้าธนาคาร อย่าแลกเงินกับคนที่เสนอแลกข้างถนนเด็ดขาด เป็นไปได้สูงว่าจะถูกโกง
 2. ซื้อตั๋วเดินทางภายในเมืองบูดาเปสต์ครั้งเดียวสามารถใช้ได้ทั้งรถเมล์ รถราง รถไฟใต้ดิน
 3. ปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะใส่เครื่องแบบเสมอ ให้ระวังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ ถ้ามีปัญหาให้ติดต่อสถานฑูตไทยเป็นหลัก
 4. นักท่องเที่ยวไม่ควรเข้าไปในเขต 8 และเขต 9 รวมถึงเกาะมาการ์เร็ตยามวิกาลโดยเด็ดขาด
 5. การเรียกแท็กซี่ควรให้โรงแรมโทรเรียกให้ ควรระวังการเรียกรถแท็กซี่จากข้างทางอาจจะคิดราคาเกินจริงหรือเกิดเหตุร้ายได้ถ้าไม่ระวัง
 6. ควรระวังการเก็บเงินค่าบริการต่างๆ เกินจริง ก่อนสั่งอาหาร หรือเรียกใช้บริการควรถามราคาก่อนเสมอ
 7. ชาวฮังการีให้ความสำคัญกับเวลา การตรงต่อเวลาเป็นมารยาทหลักในสังคม
 8. การขอบคุณ และขอโทษ คือมารยาทที่กลายเป็นนิสัยของชาวฮังการี
 9. มารยาทการทานอาหาร ชาวฮังกาเรียนจะไม่ชนแก้วเบียร์เลย (เพราะประวัติศาสตร์ในอดีต)
 10. เมื่อได้รับเชิญไปทานอาหาร ควรนำของขวัญติดไม้ติดมือไปแสดงน้ำในให้เจ้าภาพ เช่น ดอกไม้ ไวน์ ช็อกโกแล็ต

เที่ยวฮังการี Pantip

ประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย เพราะเต็มไปด้วยปราสาทโบราณ ที่คงความโรแนติกและลึกลับ รวมถึง
โบสถ์ที่สวยงามและยังทรงคุณค่าความขลังไว้อย่างดี เมืองศูนย์กลางของการขนส่งยุโรปแห่งนี้มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับคนไทยนั้น ก็มีรีวิวจากนักท่อง เที่ยวฮังการี Pantip หลายคนที่ให้ความรู้ รวมถึงรูปภาพสวยๆ หลายกระทู้

http://pantip.com/topic/32218506

รีวิว Hungary ตอน : เที่ยว Budapest ชมเมืองเก่าสองริมฝั่งแม่น้ำดานูป : ชมความสวยงานในหลากหลายฤดูกาลที่เจ้าของกระทู้เก็บเกี่ยวมารวบรวมไว้ที่นี่ พาไปเที่ยวในเมืองหลวงบูดาเปสต์เป็นหลัก ข้อดีของกระทู้นี้คือให้ข้อมูลวิธีการเดินทางด้วยรถไฟที่ชัดเจนมาก ว่าต้องใช้รถไฟสายไหน แล้วลงที่สถานีอะไร ให้ข้อมูลของแต่ละสถานที่สำคัญเน้นแหล่งท่องเที่ยวและย่านร้านค้าที่คนในฮังการีชอบเที่ยวกันจริงๆ

http://pantip.com/topic/33276426

ใครๆ ก็ไปยุโรปได้ด้วยตัวเอง : คู่มือและรีวิว การท่องเที่ยว เช็ก ฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน ฉบับสมบูรณ์ ตอน เช็ก ฮังการี อันนี้ถือว่าเป็นทุกข้อมูลที่คุณจะต้องรู้ก่อนไปฮังการีโดยละเอียด เจ้าของกระทู้รวบรวมไว้ตั้งแต่วิธีการยื่นขอวีซ่า, การขอวีซ่าแชงเก้น, การเดินทาง, การเตรียมตัว, การหาที่พัก จนไปถึงรีวิวแต่ละสถานที่ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร บรรยากาศและการเดินทางไปแต่ละแห่งต้องทำอย่างไรบ้าง เรียกว่าถ้าเดินทางตามเจ้าของกระทู้นี้คงไม่หลงแน่นอน

http://pantip.com/topic/31188779

Hungary ประเทศนี้มีอะไรมากกว่าจะไปบูดาเปส :รีวิวการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวจากนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ที่เมืองเซแกชแฟเฮรวาร์ และได้เที่ยวชมเมืองอย่างจุใจ พบกับภาพถ่ายชุมชนจริง เดินเที่ยวป่า เที่ยวสวนน้ำที่เมือง Pecs ไปส่องมหาวิทยาลัยที่เมือง Szeged เดินชมอนุสรณ์สถาน Hero Square เที่ยวสวนสนุก และยังต่อด้วยผับและวันนับเค้าท์ดาวน์ข้ามปี ให้ความรู้สึกของชุมชนและคนที่น่ารักของฮังการี

http://pantip.com/topic/34497163

อือหือนี่หรือบูดาเปสต์ Budapest, Hungary เดือนมิถุนายน : รีวิวการท่องเที่ยวหนีร้อนไปท่องเที่ยว รีวิวเมืองบูดาเปสต์ในหลายมุมมองของบรรยากาศเมืองสวยๆ เก็บทุกบรรยากาศของสถานที่ๆน่าชม เช่น Chain Bridge, Royal Palace, Trinity Square, Hungarian Parliament Building,Hero Square และความตระการตาของ St.Stephen’s Basilica เป็นกระทู้เน้นภาพถ่ายที่สวยและได้มุมมองแตกต่าง

http://pantip.com/topic/30337231

บทที่ 16 “กรุงบูดาเปสต์” วันที่ 27 ทริปในฝัน 41 วันครึ่งซีกโลก บนล้อเหล็กจากจีนไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ : การเดินทางตามความฝันของ 2 วัยรุ่นที่โด่งดัง ในวันที่มาถึงบูดาเปสต์ เมืองในฝันเมืองหนึ่งของพวกเขา รีวิวการเดินทางด้วยรถไฟจากเมืองเวียนนาสู่เมืองบูดาเปสต์ นอนโฮสเทล ไปดื่มด่ำบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบยามค่ำคืน ไปเยือนหลวงเก่า เที่ยวMatthias Church, ป้อมชาวประมง ชมภาพบ้านเรือนเต็มๆ ความสวยงามของเมืองที่พวกเขาบอกว่า “จะทำให้รูจมูกคุณทึ่งจนลืมหายใจ”

เติมเต็มประสบการณ์ด้วยความงามของสถาปัตยกรรมที่มีมนต์ขลังในฮังการี การเดินทางเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ควรศึกษาข้อมูลและเส้นทาง รวมถึงควรมีหมายเลขติดต่อสถานฑูตไทยติดตัวไว้เสมอ

jirawatisme

Mumeaw คือกลุ่มผู้ที่มีใจรักในการเดินทาง ผจญภัย พบเจอกับสิ่งใหม่ๆรอบตัวบนโลกอันกว้างใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งสวยงามที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน